ProLocAL

Projektansvarlig: Jette Søholm Petersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med ProLocAL er at reducere klimaaftrykket fra økologisk kyllingekød ved at fodre kyllinger med mikroalger og lokalt dyrkede bælgplanter i stedet for importerede proteinkilder. Gennem forskning og demonstration løses den udfordring, at økofjerkræ i dag overforsynes med protein for at kompensere for foderkildens lave indhold af svovlholdige aminosyrer. Dette øger NH3-fordampning fra stalden og højner risikoen for træde-pudesvidninger. Anvendelse af proteinkilder som mikroalger med et højt methioninindhold kan løse dette problem. Dette vil reducere produktionens klimaaftryk samt miljøbelastning og forbedre dyrevelfærden. ProLocAL aktiviteter: 1) At anvende protein fra lokalt producerede mikroalger til økofjerkræ, 2) Øge fordøjeligheden ved ikke-kemisk forbehandling af mikroalger via ekstrudering, 3) Forbedre foderets samlede næringsværdi ved at supplere med protein fra bælgplanter, der kan dyrkes lokalt af økologiske fjerkræproducenter, 4) demonstrere dyrkning af lokale bælgplanter og anvendelse af foder med mikroalger og bælgplanter i forsøg med økologiske slagtekyllinger og 5) evaluere effekt på klimaaftryk, dyrevelfærd og kødkvalitet. Projektstatus: 1) Projektet har leveret et lovende udbytte af microalgen Scenedesmus sp dyrket på brownjuice og afgasset gylle. Det testes nu, om grøntprotein koncentrat kan øge mediets N-indhold og gavne algevæksten. 2) Det undersøges, om ekstrudering af algernes cellevægge påvirker fordøjeligheden af aminosyrer. 3) Der afholdes demonstrationsdag om økologisk dyrkning af bælgplanter til fjerkræfoder; ært, hestebønne og raps hos Rokkedahl Økologi. Forventede effekter: 24 % CO2 reduktion pr. produceret slagtekylling, 5,56 % reduktion af N udledning pr. produceret slagtekylling, mindst 555 kg reduceret N udledning/ha ved dyrkning af 15 ton algaeprotein/ha/år sammenlignet med dyrkning af en tilsvarende mængde protein fra af traditionelle afgrøder.

Projektresultater:

Dyrkningsvejledning for bælgsæd til økologiske fjerkræ
Rapport om dyrkning og fodring med bælgplanter til fjerkræfoder

Dyrk bælgsæd til dine økologiske slagtekyllinger
Artikel med sammendrag af rapport

Evaluating a Novel Isolate of the Green Microalgae
Poster præsentation af projektet på AlgaeEurope konferencen december 2023 i Prag

FjerkræNyt
Nr. 4 udgivet 21. december 2023

Nyhedsbrev
Uddrag fra Nyhedsbrev udgivet juni 2023

Nyhedsbrev
Uddrag fra Nyhedsbrev udgivet september 2023

Nyhedsbrev
Udgivet december 2023

Video om alger til kyllinger
Udgivet på LinkedIn