Klimavirkemidler til kyllinger og klargøring af data til Landbrugets klimaværktøj

Projektansvarlig: Jette Søholm Petersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at reducere fjerkræs klimaaftryk ved at give landmænd mulighed for at anvende nye metoder til luftrensning og gødningshåndtering som klimavirkemidler, og gøre det nemt at beregne klimaaftryk per kg kyl-ling ud fra produktionsdata, som er klargjort til at blive overført digitalt til Landbrugets klimaværktøj. Målet er, at landmanden hurtigt kan se effekten af nye fjerkræklimavirkemidler og andre tilpasninger på kyllingens klima-aftryk. Aktiviteterne er: AP1) beskrivelse og afprøvning af gødningshåndtering og kemisk luftrensning som klimavirkemidler. Det undersøges, hvor meget klimaaftrykket kan mindskes via luftrensning og optimeret gød-ningshåndtering i kyllingestalde. AP2) klargøring af udvalgte data fra KIK, ACQP og L&F E-kontrol til overførsel til beregning af klimaaftryk per kg kylling. Der oprettes en webservice ved Lyngsoe Systems, hvorfra en rap-port med data til beregning af klimaaftryk kan hentes. AP3) vidensformidling og afholdelse af demonstrations-dag og workshops, hvor fjerkræproducenter kan se og høre om nye klimavirkemidler og Landbrugets klima-værktøj. Effekten er, at nye fjerkrævirkemidler testes og dokumenteres og i langt højere grad implementeres på fjerkræbedrifterne. Derved reduceres fjerkrækøds klimaaftryk med 3 % svarende til 11.550 tons CO2eq per år.

Projektresultater: