Ukrudtsbekæmpelse i spinat

Projektansvarlig: Kristian Juranich

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med dette projekt er at bidrage med alternativer til anvendt dyrkningspraksis og med de bedst mulige løsninger for at kunne opretholde en optimal, bæredygtig, rentabel og miljømæssig forsvarlig produktion af havefrø i Danmark. Målet er at formidle ny viden fra forsøgs- og forskningsresultater, samt bidrage med alternative dyrkningsmetoder. Ligeledes er målet at have alternative løsningsmodeller klar, såfremt lovgivningen på planteværnsområdet umuliggør nuværende dyrkningspraksis.

Produktionen af havefrø i Danmark, er en nicheproduktion hvor avl af spinatfrø udgør størstedelen. I dette projekt, vil der blive arbejdet med dyrkningsmetoder for netop spinat. Der vil blive kigget på løsninger som anvender planteværn, løsninger som anvender mekanisk ukrudtsbekæmpelse, i kombination med planteværn, samt rækkebehandlinger. Projektet vil bestå af et traditionelt parcelforsøg, som har til formål at opnå den mest optimale ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af de anvendelsesmuligheder, som ligger på planteværnssiden. Kombinationen af midler, tidspunkter og doseringer skal belyse hvilke af disse, som yder den bedst mulige bekæmpelse af ukrudt.

Som supplement til førnævnte forsøg vil der blive anlagt et forsøg, som skal frembringe alternative løsninger på bredsprøjtning med ukrudtsmidler. Kombinationen af mekanisk ukrudtsbekæmpe imellem rækkerne, samt båndsprøjte i smalle bånd oven på spinatrækken, giver en stor besparelse i planteværn. Derfor skal dette forsøg medvirke til at frembringe mere miljøvenlige metoder til at ukrudtsbekæmpe spinat til frøavl.

Effekten af projektet, er at bidrage med løsninger på ukrudtsbekæmpelse, omfattende planteværn og mekanisk renholdelse. Frembringe alternativer til planteværn og give mulighed for at kunne bekæmpe ukrudt i havefrø, på andre præmisser end de kendte løsningsmodeller.

Projektresultater:

AP1

Afskærmet rækkesprøjtning i spinat giver nye muligheder i ukrudtsbekæmpelsen
Artikel i fagtidsskriftet 'Frøavleren'.

Dansk Havefrøavlerforenings generalforsamling
Præsentation vedrørende havefrø på Dansk Havefrøavlerforenings generalforsamling.

Radrensning og båndsprøjtning i spinat
Ukrudtsbekæmpelse i spinat ved anvendelse af kombinationer mellem rækkesprøjtning, båndsprøjtning og radrensning

Rækkesprøjtning, båndsprøjtning og radrensning i spinat
PLUS artikel i 'Landbrugsavisen'.

Ukrudtsbekæmpelse i spinat til frøproduktion
Video på SEGES TV omkring rækkesprøjte, båndsprøjte og radrensningsforsøg i spinat

Vintermøde i Flakkebjerg
Præsentation af havefrø på vintermøde i Flakkebjerg.

AP2

Facebook video fra ukrudtsforsøg på Fyn
Video på SEGES i marken på Facebook omhandlende ukrudtsforsøg i spinat

Forsøg med spinat og kemisituationen for havefrø
Præsentation vedrørende spinatforsøg kemisituationen på Jensen Seeds avlermøde 2022.

Forsøg med spinat og kemisituationen for havefrø
Præsentation vedrørende spinatforsøg kemisituationen på Vikima Seeds avlermøde 2022.

SEGES TV fra ukrudtsforsøg i spinat på Fyn
Video fra ukrudtsforsøg på SEGES TV.

Ukrudt i spinat til frøavl
Strategiforsøg med ukrudtsbekæmpelse i spinat uden brug af Asulox