Rådgivning, nye dyrkningsmetoder og formidling, frø

Projektansvarlig: Kristian Juranich

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at frøavlsarealet fastholdes, og at der sikres en konkurrence- og bæredygtig produktion til gavn for hele værdikæden, så dansk frøavls position som verdensledende fastholdes.
Målet er at opsøge, formidle og rådgive omkring ny viden samt nye og alternative dyrkningsmetoder og derudover at sikre, at adgangen til nødvendige pesticider kan fastholdes på såvel kort som længere sigt.
Aktiviteter i 2023 - Innovation og udvikling: undersøge og afdække, muligheder inden for alternative dyrkningsmetoder, som kan anvendes i frøavlen. Dette ved at opsøge udvikling og innovation i teknik- og maskinbranchen, og følge mulighederne inden for præcisionsdyrkning, herunder robot, drone og sensorteknologi. Ligeledes vil biopesticider/biostimulanter blive undersøgt for alternative løsninger til pesticider.
International frøavl: Projektet skal ligeledes bidrage med opsamling af viden omkring frøavl, set ud fra et internationalt perspektiv, hvilket vil ske gennem deltagelse i international konference i ”International Herbage Seed Conference 2023” i Angers, Frankrig, samt frøfaglig studietur til Oregon USA.
Planteværn: Afdækning af behov for ansøgninger på mindre anvendelser eller dispensationer på planteværn til frøavl. Udarbejdelse af ansøgninger, herunder kontakt til myndigheder og organisationer, samt formidling til rådgivere og frøavlere omkring opnåede godkendelser og anvendelsen af disse. Herigennem sikres, at frøavlen har de nødvendige pesticider til rådighed, i det omfang at lovgivning og generelle godkendelser tillader dette. Rådgivning, vidensdeling og formidling: Via formidling og rådgivning bredes viden ud til såvel frøbranchen og rådgivere, som til den enkelte frøavler. Dette sker gennem deltagelse i relevante frøavlsmøder, workshops, markvandringer, ERFA-grupper, plantekonferencer m.fl. Der formidles ligeledes gennem artikler i fagtidsskrifter, sociale medier, webinarer, podcasts m.fl.
Effekten af dette projekt er, at være et samlingspunkt for undersøgelse, indsamling, formidling og rådgivning af viden i forhold til frødyrkning. Dette skal medvirke til at dansk frøavl, fortsat er økonomisk attraktivt for den enkelte frøavler. Projektet skal bidrage til, at hele værdikæden omkring dansk frøavl har de bedst mulige betingelser, for fortsat at være helt i front. Ligeledes skal projektet bidrage til, at frøavl fortsat har plads som en sund og attraktiv vekselafgrøde i sædskiftet.

Projektresultater:

AP 1

 

AP 2

Dispensation til Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl
Asulox (501-60) er til høst 2023 tildelt dispensation til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl.

Godkendelse af mindre anvendelse af Matrigon 72 
Godkendelse af mindre anvendelse af Matrigon 72 (64-136) i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland.

Godkendelse af mindre anvendelse på Primus XL
Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser.

Insektmidlet Lamdex (reg. nr. 396-77) har fået ændret den mindre anvendelse til brug i markfrø til frøproduktion.
Ændringen betyder at aksløberens larve er tilføjet til listen over skadevoldere. 

Pas godt på det nye frøudlæg - det er penge værd
Pleje af det nye udlæg er helt afgørende for udbyttet i frømarken næste år. Der er let 1.000 kr. pr. ha netto at hente på dækningsbidraget udelukkende ved rettidig omhu.

 

AP 3

AP4

Aktuelt og nyt i frøavl
Præsentation for midt- og vestjyllands Frøavlerforening 21. februar 2023

Effekt af svampemidler i frøgræs - 2023
Se oversigt over godkendte midler og effekter.

Faglig vinkel og fremtid
Præsentation ved Brancheudvalg for Frø 3. marts 2023

Frødag
Præsentation for frøavlerne på Fyn og Langeland 4. januar 2023

Ikke selektiv ukrudtsbekæmpelse i græsfrø –Mere teknik mindre input
Præsentation på Plantekongress 11. januar 2023

Innovation og frøavl
Præsentation ved Sektionen for større landbrug 2. februar 2023

Svampebekæmpelse i alm. rajgræs til frø
Se forslag til bekæmpelse af svampesygdomme i alm. rajgræs til frø.