Værdiafprøvning af sorter i økologisk produktion af spisekartofler

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at forbedre økonomien ved produktion af økologiske spisekartofler ved at kunne vælge de bedst egnede kartoffelsorter. Målet er at dokumentere nye kartoffelsorters udbyttepotentiale, skimmelresistens og produktionsværdi, når de produceres økologisk. Arealet med økologiske spisekartofler har være stigende gennem flere år og udgør nu ca. 2.000 ha mod ca. 5.300 ha konventionelt dyrkede. I 2021 svarede den økologiske andel af spisekartofler til 26,9 pct. sammenlignet med 10 pct. I 2014. Produktionen har i høj grad være baseret på tidlige sorter som f.eks. Solist, der er mindre egnet som lagerkartoffel. Derfor ønskes det undersøgt hvilke middeltidlige sorter, der udviser den bedste skimmelresistens og egnethed til den økologiske spisekartoffelproduktion. Der udføres to sortsforsøg med potentielt egnede sorter til brug i den økologiske produktion af spisekartofler. Projektet er en videreførelse af forsøgene 2021-22. Alle nye sorter deltager i afprøvningen i minimum tre år med mindre det hurtigt viser sig, at sorterne ikke har et potentiale for dyrkning i Danmark. Forsøgene anlægges i økologisk drevne marker ved Vojens og på Tåsinge, da der er store regionale forskelle i jordtype og smittetryk af kartoffelskimmel. Forsøgene bedømmes for udvikling af kartoffelskimmel og andre relevante skadegørere. De høstede knolde vurderes for udbytte, størrelsesfordeling, rodfiltsvamp og skindfinish. Projektet sikrer en langsigtet struktur for afprøvning af forskellige kartoffelsorters egnethed til brug i den økologiske produktion. Sortsinformationen vil blive anvendt til at fremme udviklingen og salget af økologiske kartofler samt skabe en langsigtet bæredygtighed i den økologiske produktion, da øget skimmelresistens vil sikre en mere stabil afgrøde og bedre udnyttelse af ressourcer.

Projektresultater:

AP1

Afprøvning af spisesorter i økologisk produktion
Forsøgsresultater fra to forsøg med afprøvning af 10 sorter til økologisk produktion

Økologisk kartoffeldag i forsøgsmark
Kom med i den store kartoffelforsøgsmark med mere end 20 Landsforsøg.