Nye fodermidler til slagtekalvefodring

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formålet er at udvikle en langsigtet og mere optimal udnyttelse af de nye fodermidler, der nu skal anvendes til slagtekalve, og sikre at tilvækst og fodereffektivitet er god samtidig med, at klimabelastningen reduceres.
Målet er at karakterisere og teste, hvordan nye protein- og energifodermidler fungerer til slagtekalve i forskellige aldersgrupper og forskellige foderrationer.
Aktiviteterne gennemføres som en kombination af vidensopbygning og afprøvning i praksis. Først laves en sammenligning og kortlægning af de mest potentielle nye fodermidler til småkalve og slagtekvæg. Litteratursøgning på tre typer af fodermidler gennemføres, 1. nye alternative protein-kilder som fx: hestebønner, ærter, lupin, græs, mask, DDGS mfl. 2. nye alternative energifodermidler, der nu tilbydes til salg, fx: milo, tapioka, sweet potatos, og 3. nye fibergivende fodermidler, som fx: sojaskaller, græs-pulp m.fl. Ud fra litteraturen og aktuelle og relevante fodermidler til rådighed, udfærdiges et antal relevante standard foderplaner til slagtekalve fra fravænning til slagtning med maksimalt indhold af de alternative foder-midler, hvor en realistisk foderpris beregnes. Dernæst udvælges 2-3 foderplaner til brug for praksisafprøvninger. Herefter afprøves ædelyst til de forskellige nye proteinkilder, energifodermidler og fibergivende fodermidler, der indgår (kortidsafprøvninger). Endelig testes effekten på tilvækst af de alternative foderplaner hos kalve 0-3 mdr. og 3-10 mdr. (langtidsafprøvninger).
Afprøvningen gennemføres i besætninger med det rette set-up for en sikker afprøvning med god datasikkerhed. Slutteligt laves en samlet vurdering og anbefaling vedr. brugen af de nye fodermidler til slagtekalve. Effekterne vil være at flere fodermidler kan finde anvendelse i slagtekalvefodringen, der vil spare importeret soja, fosfor-belastende rapsskrå og kornprodukter i slagtekalverationerne. Vi vil få kendskab til hvor stor en andel nye fodermidler, biprodukter og græs, vi kan passe ind i foderplanen og samtidig opnå sunde kalve, god tilvækst og fornuftig økonomi og klimaaftryk for det givne produktionskoncept.

Projektresultater:

Hvilket foder foretrækker kalven?
Præsentation fra Kalvens dag 14. november 2023

Nye fodermidler til slagtekalvefodring
Notat udarbejdet af Henrik Martinussen, SEGES Innovation