Krydsningskvier som naturplejere

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formålet er at forbedre økonomien og reducere klimabelastningen ved oksekødsproduktion
fra naturpleje gennem effektiv anvendelse af krydsningskvier fremfor ammekvæg til produktion
af højkvalitetskød. Målet er at demonstrere produktion af krydsningskvier i praksis og lave
produktionsøkonomi- og klimaberegninger på denne produktionsform sammenlignet med
alternative oksekødsproduktioner. Projektet vil opdrætte krydsningskvier (x-kvier) med fokus på
udnyttelse af ekstensive græsarealer/naturpleje samt fastlæggelse af produktions-økonomi og
klimabelastning.
Der gennemføres tre aktiviteter i projektet:
1. Demonstration af krydsnings-kvier som naturplejere, hvor det vil blive afprøvet, om x-kvier
kan opdrættes på græs om sommeren, herunder på naturarealer, og græsensilage om vinteren
og slutfedes primært med græs/græsensilage og valset korn 2-4 mdr. før slagtning for at sikre
en god slagte- og spisekvalitet. Målet er, at græs og græsensilage udgør mini-mum 80% af det
samlede foder fra 6 mdr. til slagtning ved 16 til 24 mdr.
2. Produktionsøkonomisk opgørelse af krydsningskvieproduktion med naturpleje, hvor
økonomien for x-kvier som naturplejere vil blive sammenlignet dels med intensiv x-kvieproduktion
dels med ekstensiv kødproduktion med kødkvægsracer, hvor naturpleje også indgår.
3. Sammenligning af krydsningskvier med naturpleje med relevante alternativer samt formidling
af resultater, hvor der gennemføres en teoretisk beregning af det samlede klimaaftryk pr. kg oksekød
med sammenligning til klimaaftrykket ved kødproduktion baseret på ammekvæg samt ved intensiv
slagtekalveproduktion med x-kvier. Der vil blive afholdt informationsmøde på en bedrift, der bruger
x-kvier til naturpleje. Her vil være indlæg om management, økonomi, klima og naturplejens
påvirkning af biodiversitet på arealerne.
Effekterne forventes at være bedre økonomi både i kødproduktion baseret på kødkvægskrydsningskvier
og i naturpleje samt en mere klimavenlig oksekødsproduktion gennem øget brug af effektive x-kvier
fremfor ammekøer med kalve til naturpleje.

Projektresultater:

Case: Køber ammetanter med 2-3 krydsningskalve
Mads Volmar supplerer økologisk ægproduktion og planteavl med indkøb af 14 dage gamle
Jersey x Angus krydsningskalve. Naturpleje af et vådområde er også en del af driften.

Krydsningskvier som naturplejere
Præsentation ved Kvægkongres 2023 af Mogens Vestergaard og Per Spleth

Ole nyder arbejdet med natur, planter og kvæg
Ole Jakobsen driver økologisk planteavl med en produktion af økologiske stude og kvier,
der blandt andet bruges hos Friland Økologi Unique

Kan krydsningskvier bliver til godt oksekød og er der økonomi i det?
Podcast til SEGES Kvæg og SEGES.TV

Forskellige strategier for produktion af krydsningskvier
Notat om tre systemer til produktion af krydsningskvier. Hvordan sikres en tilpas fedtmarmorering og
hvordan holdes en fornuftig fodereffektivitet?

Forskellige strategier for produktions af krydsningskvier
Artikel fra Kalveproducenten, November, udgave nr. 4

Opgørelse slagteresultater for to årgange af data
Nyhedsbrev til deltagende besætninger

Klimaberegninger krydsningskvier
Notat af Martin Øvli Kristensen