Dyrevelfærd vurderet ud fra dyrebaserede velfærdsindikatorer

Projektansvarlig: Peter Raundal

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at forbedre vurderingen af dyrevelfærden i danske kvægbesætninger ved brug af dyrevelfærdsindikatorer i stedet for alene at fokusere på mindstekrav til staldenes fysiske indretning. I AP1 udvikles en standardiseret og praktisk metode til at vurdere dyrevelfærden på baggrund af dyrebaserede velfærdsmål. Der indsamles viden og erfaringer om anvendelsen af dyrebaserede velfærdsmål fra andre erhverv og organisationer. Derudover indsamles og beskrives viden om mulige teknologier, der kan bidrage til vurdering af dyrevelfærden. Disse teknologier afsøges og vurderes med henblik på at kunne supplere manuelt indsamlede velfærdsvurderinger. Første del af projektet ender med et forslag til en metode til vurdering af dyrevelfærd i praksis. Metoden afprøves, valideres og justeres til efter behov, og den endelige metode anvendes i den sidste del af projektet. I AP2 testes metoden på 3-5 bedrifter, hvor der laves velfærdsvurderinger både i forhold til de fysiske rammer og en vurdering ud fra en række dyrebaserede velfærdsmål, som er fundet i AP1. Efter den overordnede vurdering af alle parametre laves der ændringer på fx de fysiske rammer og derefter fortages en ny vurdering af velfærden. Hvis det lykkes at lave en metode, så vi kan måle dyrevelfærd anderledes end i dag, kan det åbne for nye og spændende indretninger både i nye og eksisterende stalde. Det vil også være muligt at have et andet udgangspunkt for diskussion af dyrevelfærd baseret på en helhedsvurdering og ikke kun de fysiske rammer.

Projektresultater: