Nye fodermidler til slagtekalvefodring

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at udvikle en langsigtet og mere optimal udnyttelse af de nye fodermidler, der nu skal anvendes til slagtekalve, der vil sikre, at tilvækst og fodereffektivitet fortsat er god samtidig med, at klimabelastningen helst reduceres. Målet er at karakterisere og teste, hvordan nye protein- og energifodermidler fungerer til slag-tekalve i forskellige foderrationer. Aktiviteterne gennemføres som en kombination af vidensopbygning, foderanalyser og in sacco-analyser. Først screenes markedet for alternative fodermidler, som nu og i fremtiden kan være aktuelle at bruge i slagtekalveproduktionen. De aktuelle fodermidler karakteriseres ud fra litteraturen, og deres potentiale som fodermidler i slagtekalveproduktionen beskrives. Dernæst karakteriseres og laves NIR/NIT analyser på potentielle protein- og energifodermidler. Der laves desuden kemiske analyser på et antal potentielle fodermidler. Endelig anvendes de mest lovende fodermidler til in saccoundersøgelser. Disse udføres med vomfistulerede køer/kvier fodret på en grovfoderrig foderration, der sikrer høj fiber-, NDF- og cellevægsfordøjelighed i vommen. Foderprøver inkuberes i nylonposer i koens vom, og der bestemmes nedbrydningsprofiler, primært for råprotein og NDF. Disse in sacco profiler og vomfordøjelighederne er nødvendige for at udarbejde en total fodermiddelkarakteristik til brug som fodermiddeltabelværdier. Slutteligt laves en samlet vurdering og anbefaling vedr. brugen af de nye fodermidler til slagtekalve. Effekterne vil være, at flere fodermidler kan finde anvendelse i slagtekalvefodringen, der vil spare importeret soja, fosforbelastende rapsskrå og kornprodukter i slagtekalverationerne. Vi vil få et forbedret kendskab til, hvor stor en andel nye fodermidler, biprodukter, græsprotein m.m., vi kan passe ind i foderplanen og samtidig opnå sunde kalve, god tilvækst, fornuftig økonomi og acceptabelt klimaaftryk for det givne produktionskoncept.

Projektresultater: