Genomisk avlsværdivurdering for kødkvæg anvendt på malkekvæg

Projektansvarlig: Anders Fogh

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at booste det avlsmæssige potentiale for slagtekalve i Danmark for egenskaber, der påvirker produktion, sundhed, dødelighed, velfærd og økonomi. Det vil vi gøre gennem udvikling af genomiske avlsværdital for fødsels-, sundheds-, overlevelses- og slagteegenskaber samt udvikling af et indeks for slagteprocent. Vi ved, at genomiske avlsværdital har potentiale til, som minimum, at fordoble den årlige avlsmæssige fremgang i forhold til det, der er muligt med de nuværende avlsredskaber. Fremadrettet skal udvælgelsen af kødkvægs-tyre, der bruges til inseminering af malkekvæg, baseres på genomisk information i stedet for resultater fra afkom. I projektet vil vi derfor udvikle og implementere de mest avancerede metoder til beregning af genomiske avlsværdital for alle de egenskaber, vi allerede i dag beregner almindelige avlsværdital for. Der skal udvikles genomiske avlsværdital for fire egenskabsgrupper. For hver egenskab i disse grupper indebærer det test og validering af de opnåede resultater. Udgangspunktet er den genomiske referencegruppe, som er opbygget i projektet FutureBeefCross, men der skal i dette projekt tages højde for, at kalve, som er døde ved fødsel og i opdrætsperioden, ikke er repræsenteret i referencen. De døde kalve genomisk testes i indeværende projekt. Dette er nødvendigt for sikre genomiske avlsværdital for overlevelse ved og efter fødsel. Der vil også blive udviklet genomiske avlsværdital for slagteprocent, som er en ny og økonomisk vigtig egenskab. Da egenskaben er ny, skal der udvikles en editering som udgangspunkt for udviklingen af genomiske avlsværdital. Projekts resultater formidles til kvægbrugere, avlsrådgivere og andre interessenter for at sikre, at resultaterne anvendes efter projektets afslutning. Med de redskaber der udvikles, forventer vi, at den avlsmæssige fremgang kan øges fra 8 kr. pr. år til 16 kr. pr år. Efter 5 års effektivt avlsarbejde vil det betyde en årlig merværdi på 24 mio. kr. for hele kvægsektoren, hvis der produceres 200.000 krydsningsslagtekalve pr. år

Projektresultater: