Sikker diagnostik i b-streptokokbesætninger

Projektansvarlig: Michael Farre

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektet har til formål at katalysere og motivere landmænd til at sanere for B-streptokokker ved at stille de rigtige værktøjer til rådighed. Historisk har vi kun overvåget, men pga. den kraftige stigning i smitte skal vi have en plan for besætningsspecifik sanering til landmænd, der tager udfordringen op.

Aktiviteterne er delt i fire arbejdspakker:

1) Analyse af tankmælksdata

2) Identifikation af besætningssecifikke faktorer

3) Metode til anvendelse af kimtalsmålinger på ko-niveau

4) Evidensbaseret vejledning til besætningspecifik sanering for B-streptokokker Det forventes, at resultaterne omgående kan implementeres direkte af landmænd, som har problemer med B-streptokokker i deres besætning. Med den direkte effekt, at stigning i smittespredning reduceres og antallet af besætninger med B-streptokokker vil være halveret fem år efter afslutning af projektet.

Projektresultater:

Facebookopslag
Facebookopslag 2023
Facebookopslag i projektet

AP1
B-streptokokker - hvad viser data fra køer og tankprøver?
Præsentation til rådgivermøde den 31. oktober 2023

Abstract
National Mastitis Conference, Texas februar 2024

Summary
National Mastitis Conference, Texas februar 2024

 

AP2

 

AP3
Kan køer udskille så mange bakterier, at det påvirker tankkimtallet?
Præsentation til rådgivermøde den 31. oktober 2023

AP4
Guide til sanering for B-streptokokker
Præsentation til rådgivermøde den 31. oktober 2023