Præcis forudsigelse af fosforbehov og nye strategier for fosforgødskning

Projektansvarlig: Camilla Lemming

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at undgå udbyttetab som følge af fosformangel samt at reducere tab af fosfor til miljøet som følge af unødig fosfortildeling. Formålet opnås ved at sikre en mere præcis identifikation af arealer med fosforbehov og ved at fremme muligheder for optimale udbytter ved lave input af fosfor gennem brug af efterafgrøder og mere effektive fosforgødninger. Projektet er opdelt i fem arbejdspakker (AP) som samlet set bidrager til en mere komplet baggrund for optimal fosforgødskning hos både økologiske og konventionelle landbrug. De tre første arbejdspakker skal bidrage til et samlet billede af, hvordan fosforbehov bedst muligt forudsiges i Danmark på forskellige typer af arealer og under forskellige forhold. Sammen med erfaringer fra tidligere udførte markforsøg og undersøgelser skal dette føre til, at vurdering af fosforbehov og fosforgødskning på én gang målrettes og gøres mere dynamisk. I AP 1 kortlægges områder med særlige fosforbehov og behov for startgødning i majs. I AP 2 fastsættes mere korrekte og differentierede kritiske fosfortalsværdier, og i AP 3 undersøges potentialet i at supplere jordanalyser med et nyligt udviklet håndholdt apparat til måling af fosformangel i planter. Arbejdspakke 4 og 5 skal gennem dokumentation af udbytteeffekter af fosformobiliserende efterafgrøder (AP4) og nye effektive gødninger (AP 5) give økologiske og konventionelle landbrug ekstra redskaber til at opretholde eller øge udbytter selv ved et minimum af fosforinput. Projektet forventes at resultere i et øget driftsresultat på omkring 180 mio. kr. pr. år, et reduceret fosfortab på omkring 80 ton fosfor pr. år, og en reduceret kvælstofudvaskning på omkring 1.800 ton kvælstof pr. år. Forbedret driftsresultat og reduceret kvælstofudvaskning opnås i takt med, at projektets resultater formidles ud, mens reduktion i fosfortab opnås på lidt længere sigt.

Projektresultater: