Landbrugsbedriftens bæredygtige udvikling – nye standarder stiller nye krav til værdikæden

Projektansvarlig: Helle Lahrmann

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at fremme en økonomisk robust bæredygtig udvikling af landbrugsbedrifterne. Dette opnås ved at skabe klarhed, konsistens og prioritering i ESG-datarapporteringspunkter fra en landbrugsbedrift, så de kan anvendes i aftagevirksomhedernes og de finansielle institutioners bæredygtighedsrapportering. Projektet sigter mod at udvikle og definere klare retningslinjer for bæredygtig udvikling af landbrugsbedrifterne i samarbejde med de store aktører i værdikæden og de finansielle institutioner. En række af landbrugets aftagervirksomheder og de finansielle institutioner vil være omfattet af EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS), hvilket vil påvirke landmændenes produktionsvilkår og ESG-rapportering. Viden om denne påvirkning er helt central for landmændenes strategiske overvejelser og muligheder for udvikling af landbrugsbedriften. Projektet omfatter aktiviteter fordelt i fire arbejdspakker: 1. Konkretisering af landbrugsbedrifternes bæredygtige ESG-målepunkter i overensstemmelse med aftagervirksomhedernes og de finansielle institutioners ESRS-krav. 2. Udvikle og konkretisere fælles ESG-målepunkter i værdikæden for at undgå forskellige krav til landmandens ESG-datarapportering fra aftagervirksomheder og finanssektoren. 3. Fremme viden om og implementering af ESG-indsatser på den enkelte landbrugsbedrift. 4. Udvikle en ESG-benchmark model til vurdering af landbrugsbedrifters styrker og svagheder i forhold til bæredygtig udvikling. Projektet vil bidrage til en mere effektiv og målrettet ESG-datarapportering, som vil styrke landbrugssektoren i den bæredygtige udvikling. Gennem samarbejde med de vigtigste aktører i værdikæden, rådgivere og finansielle institutioner, søger projektet at skabe en fælles forståelse af indholdet i en landbrugsbedrifts ESG-datarapportering. Gennem kendskab til ESG-indsatser og udviklingen af en ESG-benchmark model kan landmændene prioritere de relevante tiltag og forbedre bedriftens bæredygtighedsprofil, hvilket vil have positive økonomiske konsekvenser for både landmændene og sektoren som helhed.

Projektresultater: