Landbrugsbedriftens bæredygtige udvikling – nye standarder stiller nye krav til værdikæden

Projektansvarlig: Helle Lahrmann

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at fremme en økonomisk robust bæredygtig udvikling af landbrugsbedrifterne. Dette opnås ved at skabe klarhed, konsistens og prioritering i ESG-datarapporteringspunkter fra en landbrugsbedrift, så de kan anvendes i aftagevirksomhedernes og de finansielle institutioners bæredygtighedsrapportering. Projektet sigter mod at udvikle og definere klare retningslinjer for bæredygtig udvikling af landbrugsbedrifterne i samarbejde med de store aktører i værdikæden og de finansielle institutioner. En række af landbrugets aftagervirksomheder og de finansielle institutioner vil være omfattet af EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS), hvilket vil påvirke landmændenes produktionsvilkår og ESG-rapportering. Viden om denne påvirkning er helt central for landmændenes strategiske overvejelser og muligheder for udvikling af landbrugsbedriften. Projektet omfatter aktiviteter fordelt i fire arbejdspakker: 1. Konkretisering af landbrugsbedrifternes bæredygtige ESG-målepunkter i overensstemmelse med aftagervirksomhedernes og de finansielle institutioners ESRS-krav. 2. Udvikle og konkretisere fælles ESG-målepunkter i værdikæden for at undgå forskellige krav til landmandens ESG-datarapportering fra aftagervirksomheder og finanssektoren. 3. Fremme viden om og implementering af ESG-indsatser på den enkelte landbrugsbedrift. 4. Udvikle en ESG-benchmark model til vurdering af landbrugsbedrifters styrker og svagheder i forhold til bæredygtig udvikling. Projektet vil bidrage til en mere effektiv og målrettet ESG-datarapportering, som vil styrke landbrugssektoren i den bæredygtige udvikling. Gennem samarbejde med de vigtigste aktører i værdikæden, rådgivere og finansielle institutioner, søger projektet at skabe en fælles forståelse af indholdet i en landbrugsbedrifts ESG-datarapportering. Gennem kendskab til ESG-indsatser og udviklingen af en ESG-benchmark model kan landmændene prioritere de relevante tiltag og forbedre bedriftens bæredygtighedsprofil, hvilket vil have positive økonomiske konsekvenser for både landmændene og sektoren som helhed.

Projektresultater:

AP1

Konkretisering af landbrugsvirksomhedens bæredygtige målepunkter
Notat: Fra 2025 og 2026 skal den finansielle sektor og store aftagervirksomheder rapportere på bæredygtighed i forbindelse med deres årsrapport og sætte mål for deres bæredygtighed. Det får betydning for dokumentation af den enkelte landbrugsvirksomheds bæredygtighed. Formålet med dette notat er at konkretisere landbrugsvirksomhedens bæredygtige målepunkter. Udgivet maj 2024.