Fravænning af stærke sunde grise

Projektansvarlig: Karl Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at skabe en bæredygtig, sund og rentabel griseproduktion med lavest muligt brug af antibiotika til fravænnede grise.

Målet er at udvikle, afprøve og implementere løsninger til danske griseproducenter, så de kan fravænne smågrise uden at gå på kompromis med produktivitet, omkostninger, antibiotikaforbrug og dyrevelfærd.

Projektet består af fire separate arbejdspakker (AP), der alle understøtter det overordnede formål: at skabe en bæredygtig, sund og rentabel griseproduktion med lavest muligt brug af antibiotika til fravænnede grise.

  • AP1: Målet for den faglige arbejdsgruppe i SEGES Innovation er at udarbejde og ajourføre samt kommunikere en samlet strategi for, hvordan branchen fagligt håndterer udfordringen med fortsat at reducere anvendelsen af antibiotika efter fravænning.
  • AP2: Formålet er at finde zinkprodukter, der kan tilsættes i lav dosering og medføre et sundhedsmæssig tilfredsstillende zinkniveau i grisen, så kropsfunktioner som fx immunitet og fordøjelse kan opretholdes og diarré evt. kan holdes nede.
  • AP3: Foderforsøg med lavt indhold af energi og protein, samt ekstra tilsatte aminosyrer og grov formaling bliver afprøvet som forebyggelse af fravænningsdiarré.
  • AP4: Formålet er at fravænne sunde grise med høj foderoptagelse (fodertildeling)og øget tilvækst i dieperioden og som har et lavt behov for antibiotikabehandlinger mod diarré.

Effekten forventes at blive: Øget fravænningsvægt og produktivitet hos de fravænnede grise, færre grise med diarré efter fravænning og en reduktion i det nationale antibiotikaforbrug på 5-10 %.

Projektresultater: