Reduktion af navlebrok og halebid

Projektansvarlig: Tina Birk Jensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at fremme produktionen af grise uden brok og med hele haler uden halebid.

Projektets mål er at få viden om forebyggende tiltag, der kan begrænse forekomsten af grise med brok og halebid. Forekomsten af navlebrok hos grise kan være et velfærdsmæssigt problem for grisen, og grise med navlebrok er desuden forbundet med ekstra omkostninger for griseproducenten.

I projektet genereres ny viden om forekomsten af navlebrok og forebyggende tiltag mod navlebrok. Projektet undersøger samtidig om der er kliniske tegn, der tidligt kan forudsige om brokgrise skal aflives eller på sigt kan slagtes.

Flere danske grise skal have hele haler, men halebid er fortsat en udfordring i mange besætninger. Halebid skyldes primært, at grisene er stressede som følge af fejl i grisenes nærmiljø. Der er behov for mere viden omkring, hvad et øget areal alene betyder for forekomsten af halebid.

Projektet afklarer, hvad belægningsgraden betyder for forekomsten af halebid blandt grise med hele haler. Projektet vil bidrage til bedre dyrevelfærd i besætningerne, og dermed medvirke til at styrke stoltheden blandt producenterne og øge samfundsaccepten for dansk griseproduktion.

Projektresultater: