Bæredygtig miljøledelse

Projektansvarlig: Kent Myllerup

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at udvikle prototypen af et digitalt hjælpeværktøj, som skal gøre det nemmere for landmanden at få overblik over, hvor det er mest fornuftigt at klima- og miljøoptimere sin produktion.

Målet er at videreudvikle på prototypen af det digitale beslutnings- og miljøledelsesværktøj, der bygger videre på den struktur, der er i Danish-Boksen. Prototypen på miljøledelse skal være et hjælpeværktøj til at prioritere, hvor det er mest klima- og miljøoptimalt at optimere sin produktion mv. inklusive forslag om at ændre driftspraksis. Derudover at udvikle et stamdatamodul med oplysning om staldindretninger, miljøteknologier, gylleopbevaringsog håndteringsteknologier mv. Disse data skal anvendes til både at beregne en bedrifts klima- og miljøaftryk samt som dokumentation for udbredelse af de enkelte miljøteknologier, således at dette datagrundlag kan indgå i de nationale emissionsopgørelser som udarbejdes af Aarhus Universitet.

Projektet er organiseret i to arbejdspakker (AP), hvor der i 2023 arbejdes videre på at udvikle prototypen af det digitale beslutnings- og miljøledelsesværktøj, så det også udbygges med en app funktion samt et stamdatamodul.

Prototype på et digitalt værktøj inkl. et administrativt modul med brugerrettigheder samt datarettigheder, som skal kunne håndtere alle typer af grisebedrifter på lokation, bedrift og koncernniveau. Det skal være tilgængeligt via mobil samt på de mest udbredte sprog på danske grisebedrifter. Prototype på det digitale værktøj leverer den nødvendige dokumentation til myndigheder, beredskabsplaner til medarbejdere samt en let forståelig oversigt over aktiviteter fordelt hen over året.

Projektresultater: