Realtidsovervågning

Projektansvarlig: Claus Hansen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at gøre landmand og rådgivere i stand til nem optimering af produktivitet, sundhed og velfærd i svineproduktion ved brug af sensorbaseret realtidsovervågning.

Målet er at udvikle en vejledning til anvendelse af overvågning af vandforbruget (grisenes drikkemønster) i produktionskoncepter samt værktøjer, der hurtigt implementeres, så produktiviteten kan øges, omkostningerne reduceres og besætninger med vækstgrise bliver mere konkurrencedygtige.

Der er i dag udviklet alarmsystem med APP målrettet brug af systemet IQinAbox til overvågning på staldgangen. Der vil kunne gives alarmer for enhver faktor i svineproduktionen, der medfører, at grisene drikker anderledes. Alarmerne har erfaringsmæssigt vist sig effektive til at give hurtig udslag ved eks. mange forskellige typer af foderfejl (fodersammensætning eller manglende foder). Systemet mangler validering og sammenkobling til anden rådgivning til at optimere sundhed, velfærd og produktivitet i egentlige rådgivningskoncepter. Rådgivningskoncepter skal danne grundlaget for beslutningsstøtten på staldgangen og på det strategiske niveau i besætningen.

Projektet har indtil videre fokuseret på slagtegrise, men det har vist sig vanskeligt at starte rådgivningskoncepter for slagtegrise, da de mangler mere viden om, hvordan det skal bruges i praksis. Det er i projektet besluttet at fortsætte udvikling af koncepter i smågrisebesætninger og udvikling af koncepter er påbegyndt i tre forskellige smågrisebesætninger. Besætninger kan med IQinAbox og rådgivningskoncepterne hæve produktivitet og velfærden i svinebesætninger. Målgruppen er smågrisebesætninger, og chancen for succes er stor, da implementering er planlagt inden for projektets løbetid.

Det forventes, at projektets værktøjer kan bidrage til at forbedre produktiviteten 10 pct. i besætninger, der anvender værktøjet. Det forventes, at 200 besætninger på landsplan anvender IQinAbox eller lignende systemer inden for fem år. Parametrene, der forventes forbedret er produktivitet, velfærd og sundhed i besætninger.

Projektresultater: