Ablacto+

Projektansvarlig: Sabine Stoltenberg Grove

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at finde et alternativ til zinkoxid og samtidig reducere antibiotikaforbruget i perioden efter fravænning.

Målet er at reducere diarrébehandlinger gennem tildeling af Ablacto+ i foderet til smågrise i perioden efter fravænning samt at sikre, at produktet er anvendeligt under produktionsforhold.

Det overordnede formål med GUDP-projektet er at udvikle produktet Ablacto+ fra koncept til færdigt produkt.

Projektet består af seks arbejdspakker (AP) i alt, hvor SEGES søger tilskud til og er ansvarlig for AP6: ’Storskalatest’, som har vist sig aktuel, da de tidligere arbejdspakker har bevirket, at produktet er klar til test i større produktionsskala.

AP6: Storskalatest (SEGES): I marts 2022 blev afprøvning på forsøgsstation Grønhøj opstartet. Her testes Ablacto+ i to forskellige kombinationer af dosis og tildelingsperiode og grisenes produktivitet måles. Der bliver løbende lavet monitorering af afprøvningens resultater, så det er muligt at lave en midtvejsopgørelse. Afprøvningen er gennemført ultimo 2022.

I 2023 skal afprøvningen afrapporteres i en rapport, der vurderer produktet i relation til dosis, behandlingsperiode og effekt. Forventeligt offentliggøres resultaterne i danske og internationale tidsskrifter. Da GUDP-projektet løber ind i 2023, vil der være statusmøder, som er nødvendige at deltage i for at overbringe information fra aktiviteten og deltage i slutrapporteringen til GUDP.

Projektresultater:

Ablacto+ reducerer fravænningsdiarré
Ablacto+, et danskudviklet fodertilsætningsstof, blev testet for effekt på diarrébehandlinger i et forsøg udført på Grønhøj Forsøgsstation i 2022. Magasinet Gris, februar 2023.

Meddelelse nr. 1281: Ablacto+ reducerer fravænningsdiarré
Fodertilsætningsstoffet Ablacto+ (under klargøring til myndighedsgodkendelse og kommercialisering) reducerede antallet af igangsatte diarrébehandlinger pr. foderdag i den periode, det blev tildelt (enten fase 1 (6-9 kg) eller fase 1+2 (6-15 kg) i de to forsøgsgrupper). Der var ikke signifikant effekt af Ablacto+ på antal igangsatte diarrébehandlinger i hele perioden (fra 6-30 kg).

Nyhed på svineproduktion.dk om projektet

Opslag om projektet på LinkedIn