Dataopsamling

Projektansvarlig: Jens Vinther

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er omkostningseffektivt at sikre kvaliteten af data i forsøg, der gennemføres under Den rullende Afprøvning. Derudover er det at videreudvikle analysemetoder, forsøgsmetoder og metodikker i afprøvninger og forsøg inden for griseproduktionen.

Målet er at optimere og udvikle de fælles funktioner, som kører for dataindsamling og -behandling for det store antal forsøg, der løbende gennemføres under Den rullende Afprøvning. Desuden skal der skabes grundlag for udvikling af nye metoder (dataopsamling eller registreringer) inden for forsøgsaktiviteterne.

Projektet anviser en standard for dokumentation og reproducerbarhed, der sikrer en mulighed for både at kunne genberegne og opnå samme resultat samtidig med at sikre fremtidig mulig udnyttelse af tidligere opsamlede data til fremtidige meta-analyser. Projektet gør det muligt at gennemføre manuelle forsøgsregistreringer elektronisk der medfører besparelser og muliggør en realtids-datavalidering.

Projektet udvikler nye metoder til registrering ved anvendelse af AI (kunstig intelligens) der gør det muligt at gennemføre registreringer der i dag ikke er muligt for flere forsøgsregistreringer.

Projektet gør det muligt at opnå en standardisering af statistiske metoder, der sikrer den højeste standard fra dimensionering af et forsøg til den egentlige analyse af datamaterialet.

Det forventes, at man inden for 2-3 år bliver i stand til at gennemføre afprøvninger inden for dyrevelfærd, sundhed og produktivitet langt billigere, fordi de nye udviklede metoder vil gøre det muligt at automatisere overvågning og registrering af grises adfærd i stalden.

Projektresultater: