Individdata

Projektansvarlig: Karl Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Projektets formål er at fremme grisens sundhed, at øge produktivitet og staldudnyttelse samt at nedsætte forbruget af antibiotika.

Projektets mål er at:

  • Griseproducenten får kendskab til, hvilke typer af grise, baseret på deres historik, der ikke vil/vil nå til slagt indenfor normtiden. Denne viden kan benyttes til at øge staldudnyttelsen ved at sortere, så grise med samme opholdstid kan opstaldes i samme stier/sektioner og hele stier/sektioner tømmes ved slagtning.
  • Gennemføre en forundersøgelse om viden, status, muligheder og relevans med henblik på at gennemføre et egentligt udviklingsprojekt med følgende mål: at udvikle en biosensor, der sikrer en automatiseret realtime information fra den enkelte gris.
  • Udvikle et fuldautomatiseret medicineringssystem til brug på stiniveau for at nedsætte forbruget af antibiotika.

Projektet består af tre arbejdspakker (AP), der understøtter projektets mål:

  • AP1: Målet er at finde faktorer i grisens historik, som kan forudsige tilvæksten og opholdstiden i slagtegrisestalden og benyttes til at øge staldudnyttelsen.
  • AP2: Målet er at sikre en griseproduktion med høj sundhed og velfærd, som er veldokumenteret og med stor sporbarhed, og som sikrer et minimalt forbrug af antibiotika samt en reduceret klimapåvirkning.
  • AP3: Målet er at sikre korrekt medicinering af grise og udvikle et automatisk system til vandmedicinering af grise på stiniveau.

Leverance 2023:

  • Vejledning til udpegning af behandlingskrævende grise og vurdering af, hvornår behandling skal ske for alle grise i en sti.
  • Intern rapport over eksisterende udstyr til dosering på stiniveau (hardware & software).

Projektresultater:

AP1:

Hændelser i farestalden påvirker senere resultater
Foredrag ved Grisekongres

Viden om grisens historik bidrager ikke
Notits, Magasinet Gris, oktober 2023

AP3:

Hvor meget fravænningsdiarré er der?
Artikel, Magasinet Gris