Aminosyreforsyning til vækstgrise

Projektansvarlig: Niels Morten Sloth

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formål: At forbedre produktiviteten og reducere foderomkostninger, antibiotikaforbrug samt kvælstofudledning.

Målene for projektet er at anvise:

  • Hvilke aminosyrer, det er nødvendigt at ekstradosere i forhold til “Idealproteinniveauet” for at opnå den produktivitetsforbedring, der er fundet i nylige afprøvninger med ekstradosering af fem aminosyrer hos smågrise og slagtegrise.
  • Hvilke aminosyrer, det er nødvendigt at ekstradosere i forhold til “Idealproteinniveauet” for at opnå den diarré- hæmmende virkning, der er fundet i nyligt afsluttede afprøvninger med ekstradosering af fem aminosyrer hos smågrise og slagtegrise.

Aktiviteter: Dette opnås ved på skift at undlade at ekstradosere én eller flere af de fem aminosyrer (lysin, methionin, treonin, tryptofan og valin) udover 100 % af ”idealproteinforholdet” samt at undersøge om en alternativ kvælstofkilde kan kompensere for produktivitetstabet ved lavt proteinniveau. AP1’s aktiviteter består af at detailplanlægge og gennemføre en afprøvning af dette hos smågrise. AP2’s aktiviteter består af at detailplanlægge og gennemføre en afprøvning med næsten identisk design hos slagtegrise.

Effekter: Der forventes produktivitetsfastholdelse med reduceret proteinindhold i foder, reduceret kvælstofudledning, diarrérisiko og antibiotikaforbrug. Og muligvis forbedret produktivitet ved brug af en alternativ kvælstofkilde i lavproteinfoder. Påbegyndt effektrealisering: 2024.

Den samlede forventede effekt vil svare til en øget indtjening på 70 til 250 millioner kr. pr. år for de danske griseproducenter.

Projektresultater: