Optimering af næringsstoffer

Projektansvarlig: Karoline Blaabjerg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: At øge produktiviteten herunder foderudnyttelsen og dermed optimere produktionsøkonomien ved produktion af grise med nutidig genetik under hensyntagen til sundhed, miljø og klima. I 2024 indeholder projektet to fortsættende arbejdspakker (AP1 og AP2). I disse arbejdspakker ligger aktiviteter, som skal sikre fortsat arbejde mod optimal fodring og næringsstofudnyttelse. AP1: Ud fra danske/internationale forsøg tilpasses næringsstofnormerne i samarbejde med foderstofbranchen, universiteterne og foderrådgivere. Der udarbejdes en rapport om reduceret proteinforbrug pr. kg tilvækst for slagtegrise for at efterkomme den frivillige ammoniakaftale. AP2: Ajourføring af Fodermiddeltabellen ved næringsstofanalyse af fodermidler samt indhentning af aktuelle klimaaftryksværdier således, at foderstofbranchen og foderrådgivere optimerer foderrecepter baseret på aktuelle tal. Desuden indsamling af korn- og bælgplanteprøver til analyse af næringsstofindhold samt kvalitetssikring ved sammenligning af udvalgte laboratoriers analyseresultater foretaget på foderprøver. Effekter: Tilpasning af næringsstofnormerne iht. grisenes genetiske udvikling sikrer konstant forbedret produktivitet, herunder foderudnyttelse, lavere miljø- og klimaaftryk samt højnet sundhed, som vil øge indtjeningen med 1-2 kr. pr. smågris og 1-4 kr. pr. slagtegris samt reducere foderprisen med 2-4 kr. pr. 100 FEso.

Projektresultater:

AP1:

Tryptofan:lysinbehov til smågrise
Meddelelse nr. 1298: Foderoptagelse, daglig tilvækst og produktionsværdi (uden betaling for det ekstra tryptofan) steg lineært - men meget beskedent - fra ca. 16 til 24 % fordøjeligt tryptofan:lysin, mens foderudnyttelse og dækningsbidrag var upåvirket. Forøgelse af lysin- og det generelle aminosyreniveau og dermed proteinniveau har en betydelig større positiv effekt på produktionsresultaterne end en tilsvarende procentvis forøgelse af tryptofan i forhold til lysin.

AP2:

Klimafoderdatabase.dk
Foredrag, Faglig Nytårskur 2024