LESS (Low Emission Slurry Storages)

Projektansvarlig: Michael Holm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med LESS projektet er at udvikle og teste virkemidler, som kan anvendes til at reducere metanemissonen fra gyllelagre. Målet med at inddrage flere mulige strategier for metanreduktion i gyllelagre er at udpege den mest optimale strategi i forhold til metanreduktion, implementerbarhed og omkostningseffektivitet. I projektet indgår: Design af gylletanke for homogen opblanding af mediet, renholdelse af bund ved omrøring og effektiv tømning. Forventningen er, at en effektiv tømning reducerer metandannelsen fra gyllelageret med 50 %. Kontrolleret oxidation af gyllelagre. Gyllebehandling i lageret og inhibering af inokulum med syre eller additiver. I stedet for at fjerne den sidste rest af gylle, forventes forsuring eller anden behandling af restgyllen i tanken at kunne sænke metandannelsen fra lageret med 50 %. Udvikling af gasfakkelmodul til gyllelagre. Afbrænding af metangassen fra en gyllelagune har vist 80 % reduktion af metanemissionen. Test af kontrolleret oxidation og gasfakkelmodul på lagertanke. Det er forventningen, at virkemidlerne i kombination med hyppig udslusning af gylle fra stalde kan opnå en reduktion i metanemissionen i kæden fra stald og lager med 40-80 %.

Projektresultater: