Yeast Health

Projektansvarlig: Hanne Maribo

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at: Udnytte en sidestrøm med lav værdi til at producere et gærprodukt til grise, med rent vand som sidestrøm. Optimere og opskalere produktions- og tørringsprocessen. Analysere gærproduktet og effekt på tarmsundhed i grise. Teste produktivitet af og reduktion af diarré hos smågrise af gærproduktet under praktiske produktionsforhold. SEGES Innovations primære andel. Evaluere den forretningsmæssige værdi. Aktiviteter: AP 1: Udvikling af down-streamprocessen. AP-leder: LactoLink. AP 2: Opskalering af anlæg og produktion. AP-leder: LactoLink. AP 3: Effekt af gærproduktet på sundhed hos smågrise. AP-leder: AU-ANIS. AP 4 : Produktionsforsøg med smågrise. AP-leder: SEGES Innovation Vurdering og værdisætning af gærproduktets effekt på smågrises produktivitet og fravænningsdiarré AP5: Projektledelse Effekter: Projektet bidrager til bæredygtig ressourceanvendelse, da processen udnytter en for mindre mejerier værdiløs ressource. Der er en forventning om, at tilsætning af gærproduktet til smågrise medfører en reduktion i diarre på 25-30 %, hvilket reducerer antibiotikabehandlinger og sparer ca. 2 kr. pr. gris.

Projektresultater: