Aminosyreforsyning til vækstgrise

Projektansvarlig: Niels Morten Sloth

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at opnå maksimalt dækningsbidrag via forbedret foderudnyttelse og reducerede foderomkostninger og samtidig opnå optimal sundhed med reduceret antibiotikaforbrug samt minimeret klimaaftryk ved rigtig dosering af protein og aminosyrer til vækstgrise med nutidig genetik. Projektet skal give svar på, hvilke niveauer af de mest begrænsende aminosyrer, det er nødvendigt at tildele for at opnå den produktivitetsfremmende effekt og den diarréhæmmende virkning, der er fundet i afprøvninger med ekstradosering af fem aminosyrer hos små- og slagtegrise. De effekter, der forventes indfriet på kort, mellemlang og lang sigt er: Foderprisbesparelser i form af tilpasning af aminosyredosering svarende til 1-3 kr. pr. smågris og 1-6 kr. pr. slagtegris, hvilket svarer til ca. 45-180 mio. kr. årligt i forøget dækningsbidrag for de danske griseproducenter. Forbedret sundhed og reduceret antibiotikaforbrug hos smågrise, fordi ekstradosering af frie aminosyrer i forhold til tidligere praksis har vist sig at kunne reducere behandlingsfrekvensen mod diarré med 40-60 %. Forbedret udnyttelse af foderet og foderets proteinindhold via rigtig dosering af protein og aminosyrer, fordi ekstradosering af tilsatte aminosyrer i forhold til hidtidig praksis kan afstemme foderets aminosyreprofil, så hidtil overskydende aminosyrer kan udnyttes i højere grad i stedet for at tabes. Dette vil bidrage til at reducere klimaaftrykket fra grisekød, fordi proteinfodermidler typisk har højere klimaaftryk end korn.

Projektresultater: