Overvågning af soholdet

Projektansvarlig: Tina Birk Jensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at generere ny viden om sodødelighed, der kan hjælpe producenter med at øge overlevelsen blandt danske søer. Projektet består af i alt fire arbejdspakker med underliggende aktiviteter.

  • AP1 undersøger effekten af at benytte en grupperingssti ved fravænning på forekomsten af halthed. Øget viden om dimensionering (areal/so) og indretning af stien, hvor søerne grupperes, vil reducere andelen af halte søer.
  • AP2 fokuserer på at få en større forståelse af, hvorfor søerne pludselig dør i besætningerne. Viden om årsager til pludselige dødsfald blandt søer og de forudgående hændelser vil gøre det muligt at sætte ind med målrettede tiltag. Det forventes, at dødeligheden kan reduceres med ca. 20 pct. i den enkelte besætning 1-3 år efter projektets afslutning.
  • AP3 finder prævalensen af forskellige ben og klovlidelser blandt danske søer. Øget viden og kortlægning af de grundlæggende årsager til klovlidelser vil i løbet af 1-2 år øge viden på staldgangen om udvikling og forebyggelse.
  • AP4 synliggør poltenes optimale tilvækst og rygspæktykkelse ved løbning, så risikoen for tidlig udsætning mindskes. Viden om de vigtigste krav, polte skal overholde for at øge deres holdbarhed som so, kan både bidrage til en lavere sodødelighed og til, at der anvendes færre FEso pr. produceret 30 kg gris.

Projektresultater:

AP1:

Produktionsforhold i danske besætninger med søer
Artikel, Magasinet Gris, februar 2024.

AP3:

Klovscreeninger og analyse af data på so-overlevelse
Foredrag, Faglig Nytårskur

Vupti - så er sygestien klar med blødt leje
Artikel i Magasinet Gris med omtale af en række enkle råd til at etablere sygestier med blødt leje af halm til søer.