Griseproduktion med klimaeffekt

Projektansvarlig: Hanne Maribo

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at reducere grisens klimaaftryk ved at forbedre foderudnyttelsen, derved reduceres mængden af foder, der skal til at producere et kg kød. Det kan ske ved at kende effekten af og optimere hangriseproduktion, grises slagtevægt og den nøjagtige proteinforsyning. Projektet indeholder i 2024 tre arbejdspakker: AP1: Opdatere viden og værktøjer til hangriseproduktion, med det mål at opnå lav frasortering, og god bundlinje både på dyrevelfærd, klima, økonomi. AP2: Udvikling i slagtesvind, kødprocent og fodereffektivitet ved optimal slagtevægt. Ved aktuel genetik måles den marginale udvikling i foderforbrug, kødprocent, levendevægt og slagtevægt for so-, galt- og hangrise fra ca. 80-100 kg slagtevægt for at beregne økonomien for optimal slagtevægt. AP3: Opdatering af data i proteinvurderingssystemet. Opdaterede værdier for fodermidlernes protein- og aminosyrefordøjeligheder skal sikre, at foderblandinger optimeres bedst muligt i forhold til økonomi og klima. Aktivitet 1: Indsamling af data fra litteratur. I aktivitet 2 undersøges det indsamlede data for sammenhænge mellem næringsstofindhold og fordøjelighed. I aktivitet 3 sammenkædes resultaterne fra aktivitet 1 og 2 så hvert fodermiddel får de mest retvisende fordøjelighedsværdier. Effekter: Projektets resultater ventes samlet at kunne bidrage til, at grisens klimaaftryk reduceres, ved at forbedre foderudnyttelsen og reducere mængden af foder pr. kg kød, både ved at optimere produktion af hangrise, anvende fodermidler dyrket med et lavt klimaaftryk, og kende den optimale slagtevægt og slagtesvind.

Projektresultater: