Kvalitetskød fra miljørigtige krydsningskalve (FutureBeefCross)

Projektansvarlig: Anders Fogh

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at producere kvalitetskalvekød med forbedret produktionsøkonomi og nedsat klimapåvirkning ved at udnytte det genetiske potentiale for bedre spisekvalitet, bedre fodereffektivitet og lavere metanudledning. Formålet opnås gennem udvikling og anvendelse af nye og unikke metoder til måling af spisekvalitet, foderoptagelse og metanudledning på et stort antal krydsningskalve. På basis af disse registreringer udvikles en genomisk avlsværdivurdering, som vil resultere i en markant avlsfremgang for disse egenskaber. Gennem involvering af de vigtigste aktører (Aarhus Universitet, Danish Crown, Allflex, VikingGenetics og VikingDanmark) sikres ejerskab og implementering af projektets resultater. Projektet har fokus på en målrettet kommunikation til landmænd, rådgivere og avlsorganisationer. Herved opnås hurtig implementering af projektets resultater i dansk slagtekalveproduktion – resultater, der kan bruges til at fortælle forbrugerne ”den gode historie” ved at spise danskproduceret kalvekød. Vi forventer 10 år efter projektets afslutning, at vi avlsmæssigt kan forbedre spisekvaliteten ved at øge mængden af intramuskulært fedt med 0,36 % -enhed, reducere foderforbruget med 290 kg/kalv og reducere metanudledningen med 49 kg CO2 ækvivalenter/kalv. Dette vil samlet for kvægsektoren betyde en økonomisk gevinst på 210,1 mio. kr. i år 10 efter projektets afslutning.

Projektresultater:

Avl af mindre klimabelastende slagtekalve bliver muligt
Artikel i LandbrugsAvisen, udgivet 20. februar 2023

Avl efter spisekvalitet og klimapåvirkning er tættere på end nogensinde
Artikel i KvægNyt nr. 2, udgivet den 10. februar 2023

Beef on Dairy genomic evaluation for feed efficiency, methane emission and meat quality
Indlæg ved Interbull Open Session, Lyon 2023

Breeding for more methane efficient beef on dairy slaughter calves
Abstract til Agri-Food & Climate Circle 2023

Breeding for more methane efficient beef on dairy slaughter calves
Poster til Agri-Food& Climate Circle 2023

Future Beef Cross
Indlæg ved Nordic Dairy Cattle Genomic Evaluation Blending Meeting

Genomic evauation for two-way crossbred performance in cattle
Research article in BMC, Genetics Selection Evolution, spring 2023

Nyhedsbrev september 2023
Udsendt til projektets interessenter

Podcast - indslag med FutureBeefCross
Podcast i forbindelse med KvægNyt den 10. februar 2023, i "KvægLyt - en klovspalte dybere"

På vej mod verdens bedste slagtekalv
Artikel i Nyhedsbrevet DLBR Slagtekalve nr. 1, 2023

Spisekvalitet af oksekød kan bestemmes ud fra billeder
Mængden af intramuskulært fedt i kalvekød og oksekød - og dermed høj spisekvalitet - kan nu bestemmes ved hjælp af billedteknologi udviklet i samarbejdsprojektet FutureBeefCross - vidensartikel på LandbrugsInfo

Spisekvalitet af oksekød kan bestemmes ud fra billeder
Ny metode bestemmer smart og billigt mængden af intramuskulært fedt. Metoden indgår i arbejdet med at udvikle genomiske avlsværdital for spisekvalitet - artikel i Nyhedsbrevet DLBR Slagtekalve, nr. 1, 2023