Kvalitetskød fra miljørigtige krydsningskalve (FutureBeefCross)

Projektansvarlig: Anders Fogh

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at producere kvalitetskalvekød med forbedret produktionsøkonomi og nedsat klimapåvirkning ved at udnytte det genetiske potentiale for bedre spisekvalitet, bedre fodereffektivitet og lavere metanudledning. Formålet opnås gennem udvikling og anvendelse af nye og unikke metoder til måling af spisekvalitet, foderoptagelse og metanudledning på et stort antal krydsningskalve. På basis af disse registreringer udvikles en genomisk avlsværdivurdering, som vil resultere i en markant avlsfremgang for disse egenskaber. Gennem involvering af de vigtigste aktører (Aarhus Universitet, Danish Crown, Allflex, VikingGenetics og VikingDanmark) sikres ejerskab og implementering af projektets resultater. Projektet har fokus på en målrettet kommunikation til landmænd, rådgivere og avlsorganisationer. Herved opnås hurtig implementering af projektets resultater i dansk slagtekalveproduktion – resultater, der kan bruges til at fortælle forbrugerne ”den gode historie” ved at spise danskproduceret kalvekød. Vi forventer 10 år efter projektets afslutning, at vi avlsmæssigt kan forbedre spisekvaliteten ved at øge mængden af intramuskulært fedt med 0,36 % -enhed, reducere foderforbruget med 290 kg/kalv og reducere metanudledningen med 49 kg CO2 ækvivalenter/kalv. Dette vil samlet for kvægsektoren betyde en økonomisk gevinst på 210,1 mio. kr. i år 10 efter projektets afslutning.

Projektresultater:

Afsluttende projektmøde i FutureBeefCross
Foredrag

Avl af mindre klimabelastende slagtekalve bliver muligt
Artikel i LandbrugsAvisen, udgivet 20. februar 2023

Avl efter spisekvalitet og klimapåvirkning er tættere på end nogensinde
Artikel i KvægNyt nr. 2, udgivet den 10. februar 2023

Avlsværdital for fodereffektivitet bruges i udvælgelsen af kødkvægstyre anvendt til krydsning med malkekøer
Artikel

Beef on Dairy genomic evaluation for feed efficiency, methane emission and meat quality
Indlæg ved Interbull Open Session, Lyon 2023

Beef on Dairy genomic evaluation for feed efficiency, methane emission and meat quality
Notat, Interbull

Breeding for more methane efficient beef on dairy slaughter calves
Abstract til Agri-Food & Climate Circle 2023

Breeding for more methane efficient beef on dairy slaughter calves
Poster til Agri-Food& Climate Circle 2023

Future Beef Cross
Indlæg ved Nordic Dairy Cattle Genomic Evaluation Blending Meeting

Future Beef Cross
Indlæg ved NAV workshop

Future Beef Cross og implementering af nye indekser
Indlæg ved VikingDanmark & VikingGenetics rådgiverdag

Genomic evaluation for two-way crossbred performance in cattle
Research article in BMC, Genetics Selection Evolution, spring 2023

God overlevelse giver god økonomi
For både mælke og slagtekalve producenten er der bedre økonomi i krydsningskalve efter kødkvægstyre. Når krydsningskalvene har en far med et højt X-indeks vil kalvene have en højere produktionsværdi, og det skyldes blandt andet en bedre ungdyroverlevelse. Artikel.

Kan man bruge registrering af foderoptagelse i sin produktionsstyring?
Artikel der beskriver værdien i at kende fodereffektiviteten

Landmandsdag
Landmandsdag afholdt hos Claus Buchhave den 9. november

Landsskuet
Deltagelse på Landsskuet i Herning 29. juni

Nyhedsbrev september 2023
Udsendt til projektets interessenter

Omtale Landmandsdag
Indbydelse til Landmandsdagen blev sendt bredt ud

Opfølgning på fodereffektivitet
Liste til landmænd

Opfølgning på kalve ved automater
Liste til landmænd

Pengene vokser med god tilvækst
En forbedret tilvækst kommer både mælkeproducent og slagtekalvsproducent til gavn i form af en bedre økonomi. Derfor indgår tilvækst som en vigtig del af X-indekset. Artikel.

Podcast - indslag med FutureBeefCross
Podcast i forbindelse med KvægNyt den 10. februar 2023, i "KvægLyt - en klovspalte dybere"

Prioriteringsliste til slagtekalvebesætninger

På forkant med spisekvalitet og metanudledning
Artikel

På vej mod verdens bedste slagtekalv
Artikel i Nyhedsbrevet DLBR Slagtekalve nr. 1, 2023

Report on feed efficiency and marbling score in FBC

Sociale medier
Facebook opslag

Spisekvalitet af oksekød kan bestemmes ud fra billeder
Mængden af intramuskulært fedt i kalvekød og oksekød - og dermed høj spisekvalitet - kan nu bestemmes ved hjælp af billedteknologi udviklet i samarbejdsprojektet FutureBeefCross - vidensartikel på LandbrugsInfo

Spisekvalitet af oksekød kan bestemmes ud fra billeder
Ny metode bestemmer smart og billigt mængden af intramuskulært fedt. Metoden indgår i arbejdet med at udvikle genomiske avlsværdital for spisekvalitet - artikel i Nyhedsbrevet DLBR Slagtekalve, nr. 1, 2023

Udveksling af genomiske avlsværdital med VikingGenetics
Beskrivelse af filformat

Udvikling af genomiske avlsværdital for metan for kødkvægskrydsninger
Beskrivelse af udviklingsarbejdet

Video Bedre krydsningskalve
Video om FBC resultater - version med dansk og engelsk undertekst

Video Fremtidens slagtekalve
Video med udtalelse fra Rasmus Alstrup - version med dansk og engelsk undertekst

Åbent Landbrug
Deltagelse til Åbent Landbrug 17. september