Knæk antibiotikaforbruget hos kalve og ungdyr – en fælles udfordring!

Projektansvarlig: Henrik Læssøe Martin

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at opnå en reduktion i det høje antibiotikaforbrug til kalve og ungdyr,
uden at dette får negative konsekvenser for dyrenes sundhed, og samtidig bidrage til kampen
mod udvikling af resistente bakterier.
Reduktion af antibiotikaforbruget er en stor udfordring, som kun kan løses gennem en massiv
og vedvarende indsats over en længere periode. I projektet holdes vedvarende fokus på
formidling til kvægbrugere og dyrlæger for at opnå den nødvendige holdningsændring.
Der vil blive anvendt moderne og effektive digitale formidlingsmetoder.
En indsats målrettes landbrugsskoler, med sigte på aktivt at påvirke næste generation
af kvægbrugere til en større bevidsthed og ansvarlighed ift. brug af antibiotika.

En nøglesten i projektet er etablering af et stærkt fagligt netværk af dedikerede
dyrlæger og rådgivere, som er forudsætningen for at opnå gennemslagskraft og volumen
i udbredelse af bedre praksis. Rådgiverne styrkes i deres faglige- og metodemæssige
kompetencer. De tilbydes faglig støtte til implementering af forebyggende tiltag, der kan
nedbringe den aktuelle unødigt høje sygdomsforekomst og til implementering af mere
hensigtsmæssige strategier for, hvornår og hvordan der behandles.
De støttes ligeledes i at gennemføre staldskole-forløb for kalvepassere.
I projektet vil der blive arbejdet på at udvikle et system til benchmarking af
antibiotikaforbrug, så kvægbrugere kan sammenligne forbruget i egen besætning
med andre tilsvarende besætninger.
Projektet vil levere et generelt fald i antibiotikaforbruget til kalve og ungdyr på 10-20 %
indenfor projektperioden og et markant fald på 25-30 % i besætninger, som
indgår direkte i projektarbejdet.

Projektresultater:

6 punkter til et godt arbejdsmiljø og høj faglighed for udenlandske medarbejdere_KvægNyt nr. 1
Erfaringer fra SEGES Innovations kurser for udenlandske medarbejdere har givet viden om, hvad der
er vigtigt for at skabe en høj grad af faglighed og et godt arbejdsmiljø for denne gruppe.

Antibiotikaforbruget til køer og kalve falder
Endelig er flere års stigning i forbruget af antibiotika til kalve vendt til et fald. Køerne behandles også stadig mindre. 

Podcast KvægLyt 
Det gode arbejdsmiljø med udenlandske medarbejdere.

Care for calves
Præsentation af Betina B. Tvistholm og Henrik Læssøe Martin Kvægkongres 2023

Overvågning af kalvesundhed - et stort puslespil
Præsentation Nicole B Goecke, Nina Dam Otten og Henrik Læssøe Martin Kvægkongres 2023