Knæk antibiotikaforbruget hos kalve og ungdyr – en fælles udfordring!

Projektansvarlig: Henrik Læssøe Martin

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formålet er at opnå en reduktion i det høje antibiotikaforbrug til kalve og ungdyr,
uden at dette får negative konsekvenser for dyrenes sundhed, og samtidig bidrage til kampen
mod udvikling af resistente bakterier.
Reduktion af antibiotikaforbruget er en stor udfordring, som kun kan løses gennem en massiv
og vedvarende indsats over en længere periode. I projektet holdes vedvarende fokus på
formidling til kvægbrugere og dyrlæger for at opnå den nødvendige holdningsændring.
Der vil blive anvendt moderne og effektive digitale formidlingsmetoder.
En indsats målrettes landbrugsskoler, med sigte på aktivt at påvirke næste generation
af kvægbrugere til en større bevidsthed og ansvarlighed ift. brug af antibiotika.

En nøglesten i projektet er etablering af et stærkt fagligt netværk af dedikerede
dyrlæger og rådgivere, som er forudsætningen for at opnå gennemslagskraft og volumen
i udbredelse af bedre praksis. Rådgiverne styrkes i deres faglige- og metodemæssige
kompetencer. De tilbydes faglig støtte til implementering af forebyggende tiltag, der kan
nedbringe den aktuelle unødigt høje sygdomsforekomst og til implementering af mere
hensigtsmæssige strategier for, hvornår og hvordan der behandles.
De støttes ligeledes i at gennemføre staldskole-forløb for kalvepassere.
I projektet vil der blive arbejdet på at udvikle et system til benchmarking af
antibiotikaforbrug, så kvægbrugere kan sammenligne forbruget i egen besætning
med andre tilsvarende besætninger.
Projektet vil levere et generelt fald i antibiotikaforbruget til kalve og ungdyr på 10-20 %
indenfor projektperioden og et markant fald på 25-30 % i besætninger, som
indgår direkte i projektarbejdet.

Projektresultater:

AP1

6 punkter til et godt arbejdsmiljø og høj faglighed for udenlandske medarbejdere_KvægNyt nr. 1
Erfaringer fra SEGES Innovations kurser for udenlandske medarbejdere har givet viden om, hvad der
er vigtigt for at skabe en høj grad af faglighed og et godt arbejdsmiljø for denne gruppe.

Alle kvægbrugere bør kende deres antibiotikaforbrug
Artikel i KvægNyt

Alle kvægbrugere bør kende deres antibiotikaforbrug
Artikel i Landbrugsavisen

Antibiotikaforbruget til køer og kalve falder
Endelig er flere års stigning i forbruget af antibiotika til kalve vendt til et fald. Køerne behandles også stadig mindre. 

Antibiotikaforbrug, kalvedødelighed og immunstatus hos danske kalve
På Kvægkongressen i Herning blev der gennemført en lille spørgeundersøgelse blandt 20 mælkeproducenter.
Halvdelen er bevidste om deres antibiotikaforbrug. Halvdelen giver råmælk mere end en gang og 40 % overvåger kalvenes optagelse af antistoffer.

Benchmark antibiotikaforbrug
Oversigt over kvægbesætningernes antibiotikaforbrug har længe været tilgængelig i VetStat.
Det har også været muligt at se den enkelte besætnings forbrug ift. et nationalt gennemsnit.
Generelt kan benchmarking af præstationer være motiverende for ændring af adfærd. 

Benchmark antibiotikaforbrug
Opslag på Facebook i DDD Faggruppe Kvæg gruppen

Care for calves
Præsentation af Betina B. Tvistholm og Henrik Læssøe Martin Kvægkongres 2023

Case: Skift af elektrolytblanding kurerede kalvediarré
Kristel og Kim Nielsen gjorde alt det rigtige, og alligevel døde rigtig mange kalve af diarré sidste år.
Løsningen viste sig fra en uventet kant

Elektrolytbehandling udfordringer og hvad du skal være opmærksom på
Podcastindslag i KvægLyt episode 8

Elektrolytter skal kvikke kalven op straks
Artikel i KvægNyt og på Landbrugsinfo

Hvordan du følger bedriftens antibiotikaforbrug og undgår antibiotikaresistens
Podcastindslag i KvægLyt episode 8

Jeg sad i boksen og græd, når jeg vidste, den ikke ville klare natten
Artikel i KvægNyt og på Landbrugsinfo

Kalvedødeligheden er ikke faldet i 20 år
Artikel i KvægNyt og på landbrugsinfo

 

Opfattelser af antibiotikaanvendelse til kvæg blandt danske landmænd 
Et veterinært speciale har identificeret 4 grupper af holdninger til, hvordan kvæglandmænd opfatter antibiotikaanvendelse.
Det giver et indblik i, hvad der motiverer forskellige landmænd til at bruge eller ikke bruge antibiotika.

Overvågning af kalvesundhed - et stort puslespil
Præsentation Nicole B Goecke, Nina Dam Otten og Henrik Læssøe Martin Kvægkongres 2023

Podcast KvægLyt 
Det gode arbejdsmiljø med udenlandske medarbejdere.

Podcast KvægLyt 
Kalvedødeligheden er ikke faldet i 20 år

Midlertidigt stop for benchmark af antibiotikaforbrug
Krav til brug af MitID spænder midlertidigt ben for, at kvægbrugere kan sammenligne forbruget af antibiotika på egen bedrift med lignende bedrifter i DMS.

AP2

Young heifers: the future og the dairy
Præsentation fra kursusdag med Anna Catharina Berge for kalverådgiver-netværk

Er dine kalve modstandsdygtige nok
Artikel i Landbrugsavisen