Systematisk sygdomsforebyggelse i kalveopdrættet

Projektansvarlig: Henrik Læssøe Martin

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at bidrage til reduktion af kalvedødelighed og medicinforbrug til kalve ved systematisk indarbejdning af en række konkrete sundhedsfremmende tiltag i kalveopdrættet. AP1. Systematiseret sikring af kalvenes immunitet Implementering af systematisk overvågning af kalvenes optagelse af antistoffer fra råmælk, som et nødvendigt værktøj til at sikre løbende kvalitet i kalvepasningen. Implementeringen stimuleres via en massiv informationskampagne, der suppleres med en direkte indsats fra en række dedikerede rådgivere via bl.a. afholdelse af informations- og temamøder og via direkte rådgivning. AP2. Afdækning af langtidseffekter af immuniseringsgrad. Analyse af sammenhænge mellem immunisering, sygdomsforekomst og produktionsresultater. Analyser foretages på enkeltdyr såvel som på besætningsniveau. En vigtig del af arbejdet i denne arbejdspakke bliver at sætte økonomisk værdi på de sundhedsmæssige forbedringer. AP3. Ultralydsscanning til afsløring af tidlige- og subkliniske luftvejsinfektioner. Teknikken kan afsløre tidlige og skjulte tegn på luftvejsinfektioner og skal danne grundlag for bl.a. tidlig opstart af behandling, isolering af syge kalve og sortering af kalve i hold. Fund af tidlige sygdomsforandringer vil kunne rapporteres til mælkeproducenterne, der vil kunne udnytte denne viden som beslutningsstøtte ift. evt. iværksættelse af vaccinationsstrategier. De forventede effekter af projektet er: En reduktion på mindst 20 % i andelen af besætninger med utilfredsstillende resultater for immunisering blandt besætninger, der iværksætter systematisk overvågning af immunisering via BRIX-målinger mindst 2 x årligt. En reduktion på mindst 30 % i forekomsten af behandlingskrævende luftvejsinfektioner i indsætterperioden for slagtekalvebesætninger, der implementerer systematisk screening via scanning ved indsættelse.

Projektresultater: