Yversundhed i top gennem bedre behandlingsstrategier

Projektansvarlig: Michael Farre

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Projektets hovedformål er at reducere forekomsten af klinisk og subklinisk yverbetændelse hos køer og dermed brugen af antibiotika til malkekvæg. Dette gøres ved at udvikle og implementere evidens-baserede kontrolstrategier for mastitis, der er baseret på forbedret diagnostik og behandling med antibiotika.

Der gennemføres følgende aktiviteter:

AP 1: Undersøgelse af forekomst og betydning af forskellige typer af mastitis bakterier

AP 2: Udvikling og effektvurdering af behandlingsstrategi for mild klinisk mastitis

AP 3: Formidling og implementering Resultaterne vil danne grundlag for i højere grad at kunne tilbyde mælkeproducenten en ”besætningsspecifik” rådgivning på yversundhedsområdet og dermed give bedre muligheder for at løse problemer med yverbetændelse på en målrettet, effektiv og økonomisk måde. Der indgår bl.a. afprøvning af beslutningsstøtteværktøj som landmanden umiddelbart efter projektet selv kan implementere.

Projektresultater:

AP1 + AP2 + AP3 

Publiceres 2023

"Farmer's perception of Udder Health Management and advice from the veterinarian"

"Risk factors in udder health management related to labor-management" 

"Treatment of mild to moderate clinical mastitis caused by Gram-positive bacteria: a non-inferiority randomized trial of local penicillin treatment alone or in combination with systemic treatment"
Behanlings af mild til moderat mastitisArtikel - Journal of Dairy Science

3Behanlings af mild til moderat mastitis klare anbefalinger til behandling af yverbetændelse
Følg disse 3 anbefalinger og få bugt med flest mulige tilfælde af yverbetændelse med mindst mulig brug af antibiotika.

Abstract WBC madrid 6. spetember 2022
parenteral of clinical mastitis: intrammamery or in combination with parenteral administration of penicillin

An assessment of risk factors impacting the prevalence of IMI in Danish dairy cattle
Rapport fra Master project AP1

Behandling af klinisk bastitis og lidt om subklinisk mastitis og diagnostik
Indlæg hos BoviCura den 10. maj 2022

Behandling af Mastitis
Indlæg på kvartalsmøde for kvalitetsrådgivere den 10. marts 2022

Behandling af yverbetændelse
Indlæg hos Kvægdyrlægerne Salling-Fjends den 8. februar 2022

Clinical mastitis due to NAS infections does not require systemic treatment: how we can reduce the use of antibiotics
Publiceret i IDF Animal Health raport N 16 2022

Kan vi skifte fra systemisk behandling til tuber uden konsekvens
Indlæg ved Årsmøde Danske Kvægfagdyrlæger den 29. marts 2022

Nye behandlingsstrategier for yverbetændelse
Kvægkongres den 2. maj 2022

Projektnotat - der er penge og antibiotika at spare ved korrekt behandling af yverbetændelse
Danske landmænd bruger mange penge på at håndtere yverbetændelse, både til analyser, medicinering og ekstra arbejde. 

Projektnotat - reduktion af antibiotikaforbrug
Notat vedrørende reduktion af antibiotikaforbrug ved at fokusere på lokal behandling af mild til moderat klinisk yverbetændelse

Prudent use of Antibiotics
Kvægkongres den 3. maj 2022 35 landmænd/dyrlæger

Treatment of clinical mastitis
Præsentation afholdt på CPH Cattle seminar 24. november 2022

Treatment of clinical mastitis in Danish dairy cattle
Præsentation på Københavns Universitet den 12. oktober 2022

Treatment of clinical Mastitis: intramammary or in combination with parateral administration of penicillin
WBC Madrid 6. september 2022 indlæg for 70-80 dyrlæger og forskere fra hele verden

Behandling af mild til moderat mastitis
Præsentaion af endelige resultater på rådgiverdag den 31. otober 2023

Mælkeproducenters kvalitetsopfattelser af yversundhedsrådgivining
Præsentation på rådgiverdag den 31. oktober 2023