ZERO-Emission Food Chain - The case of Ryebread and Oats (ZERO)

Projektansvarlig: Julie Therese Christensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: ZERO-projektet samler for første gang partnere fra en hel værdikæde om at udvikle de første reelle klimaneutrale fødevarer, rugbrød og havregryn. Der benyttes virkemidler på markfladen til at reducere emissionerne fra produktionen (nitrifikationshæmmere og grøn ammoniak).

For at opnå reel klimaneutralitet i hele værdikæden omdannes halmen fra havren og rugen til biochar, som tilbageføres og lagrer kulstof i jorden i tilstrækkelig mængde til, at der opnås en klimaneutral fødevareproduktion, som kan gentages år efter år. Dette står i stærk kontrast til kompensering med klimakreditter, hvor reduktionerne af emissionerne ikke finder sted i værdikæden. Der udarbejdes Life Cycle Assessment (LCA) analyser og verificering på produkterne for at dokumentere klimaneutralitet. Forbrugerne vil gerne spise mere klimavenligt, men har svært ved at gennemskue, hvad der er det grønne valg. Derfor testes forskellige kommunikationskoncepters evne til at skabe tillid til produkterne blandt forbrugerne.

Effekten af projektet fem år efter projektafslutning forventes at være en reduktion på 82.940 ton CO2ækv opnået ved tiltag i forbindelse med havre- og rugdyrkning. Da det er forventningen, at flere klimaneutrale værdikæder etableres efter endt projektperiode, er det realistisk, at effekten potentielt kan blive 10 gange større.

Projektet vil fremme implementeringen af klimavirkemidler, og det anslås at have en værdi på 62.205 tkr for fødevareerhvervet alene for havregryns- og brødrugsproduktionen.

Projektperiode: 01.01.2023-31.12.2025

Projektresultater:

 

AP1

Analysemodel skal give klimaneutrale fødevarer og merværdi til landmænd
Artikel i Effektivt Landbrug, 14. februar 2024

Invitation og dagsorden (dansk version)
Workshop 5. marts på Axelborg

Invitation og dagsorden (engelsk version)
Workshop 5. marts på Axelborg

 

AP2

Kernerne er lagt i jorden til verdens første klimaneutrale havregryn
Omtale af projektet: LinkedIn-opslag fra Effektivt Landbrug, 22. marts 2024

 

AP5

Fremtidens havregryn til morgenbordet er under lup i Herning
Omtale af projektet på dr.dk i forbindelse med Plantekongressen 2024

Kernerne er lagt i jorden til verdens første klimaneutrale havregryn
Artikel i Effektivt Landbrug, 22. marts 2024

Kohberg bager med tradition og udvikling i centrum
Omtale af Kohbergs deltagelse i ZERO-projektet, artikel i LandbrugsAvisen, 6. april 2024

Podcast - "Planteværn - Episode 51: En snak om klimaindsatser med Jens Elbæk"
Hør mere om klimaet og de indsatser, der bliver arbejdet på hos SEGES. Samtidig kan du få et perspektiv på, hvor værdien for klimaindsatsen skal komme fra. Udarbejdet af BASF Agricultural Solutions Denmark, 8. februar 2024

Projekt ZERO - tilblivelsen af klimaneutrale værdikæder
Præsentation ved Større Jordbrugers vinterseminar 7. februar 2024

Åbent Hus om klimatiltag i landbruget i Zero-Emission Food Chain
Information på LandbrugsInfo om Åbent Hus hos Fruedal Agro den 10. juni 2024

 

AP6

LinkedIn-opslag - SEGES Innovation
Grundlaget for verdens første klimaneutrale havregryn er nu kommet i jorden