Pilotprojekt – en digital biodiversitetsplatform

Projektansvarlig: Frederik Forsberg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at demonstrere, hvordan biodiversitetseffekter kan opgøres på bedriftsniveau gennem omsætning af eksisterende viden. Der udvikles en pilotplatform, hvor der kan tilføjes information om indsatser og udregnes en effekt, baseret på en fagligt velunderbygget model. Platformen skal demonstrere, hvordan de mest effektive indsatser kan synliggøres, og vil være første skridt mod at sætte landbrugeren i stand til at imødekomme tiltagende bæredygtighedskrav fra det omkringværende samfund.

Der vil være tre typer aktiviteter i projektet; platformsudvikling, test og tilpasning samt facilitering af internationalt samarbejde. Platformen vil blive udviklet som en fungerende IT-løsning. Herefter kan platformen benyttes til at demonstrere fremgangsmåden, og den konkrete løsning knyttet hertil. Platformens opbygning og brug vil løbende blive testet for at sikre den tekniske ydeevne og for at sikre platformens relevans og værdi for potentielle brugere og dermed i en demonstrations kontekst. For at udbrede kendskab til platformen og fremgangsmåden i
international sammenhæng vil der i projektet blive udført en række netværksopbyggende aktiviteter, herunder afholdelse af workshops og deltagelse i konferencer, seminarer eller lignende faglige møder. De vigtigste krav fra aktuelle politikker og strategier vil blive kortlagt for at kunne imødekomme disse, og der vil blive udarbejdet en rapport med information om datagrundlaget og den bagvedliggende metode for platformens opbygning.

Pilotprojektets primære effekter vil være at demonstrere en lettilgængelig og fagligt troværdig tilgang til opgørelse af biodiversitetsindsatser og -effekter. På den måde vil pilotprojektet skubbe til udviklingen af en konkret løsning på, hvordan biodiversitetsindsatser kan opgøres og accepten af en standardiseret og universel fremgangsmåde.

Projektresultater: