Landmark – en værdiskabende dokumentation af landmandens indsats for biodiversiteten

Projektansvarlig: Frederik Forsberg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formål: Projektet skal dokumentere og forbedre biodiversitetsindsatser i landbruget og synliggøre økonomiske aspekter ved bevarelse og udvikling af biodiversitet for den enkelte bedrift. Målet er at udvikle en metode til opgørelse af biodiversitet på bedriftsniveau, så biodiversitetsindsatser fremover kan dokumenteres, og at belyse de økonomiske forhold igennem driftsøkonomiske analyser.

Aktiviteter: Overordnet set udvikles en metode til dokumentation af biodiversitsindholdet på enkelte landbrug og til at evaluere biodiversitetsindsatser hos landmanden på en troværdig måde.

  1. Der udarbejdes et fagligt grundlag for et ”selvangivelsessystem” til landmanden, som kan supplere den viden, som allerede er digitalt tilgængelig (og som udgør grundlaget for udregning af biodiversitetsindholdet).
  2. Grundet f.eks. beliggenhed eller driftsoptimering er det ikke alle landmænd, der har mulighed for at udvikle meget på bedriftens naturværdier. Derfor skal der laves en model, som tillader mulighed for investering i naturarealer uden for bedriften (eks. hos en naturfond), som alternativ til at placere indsatsen på selve bedriften.
  3. I projektet beskrives og værdisættes de tiltag/virkemidler, som forbedrer bedriftens biodiversitet. Indsatsen kobles herefter til økonomi (markedsøkonomi, driftsøkonomi og samfundsøkonomi).
  4. Et netværk af europæiske forskere opsøges, så projektet kan præsenteres og med tiden videreudvikles til at fungere på tværs af lande med forskelligt udgangspunkt i bl.a. tilgængelighed af data.
  5. Arbejdet formidles løbende. Dette sker bl.a. igennem pilotejendomme, landmandsambassadører, den eksisterende Naturtjek-uddannelse og de færdige Naturtjek-rådgivere.

Effekter: Med et bedre fagligt grundlag for formidling og rådgivning, vil projektet forbedre og dokumentere indsatser for biodiversitet både i landbruget generelt og på de enkelte bedrifter. Det forventes, at platformen vil kunne benyttes til at sikre lånemuligheder for de enkelte landmænd, når finanssektoren i stigende grad medtager indsatser for bæredygtighed (herunder biodiversitet) i deres vurderinger.

Projektresultater:

AP1

Beskrivelse af metode til vurdering af placering af tiltag
Uddrag fra afleveret rapportafsnit omhandlende metode til vurdering af placering af tiltag

Fagligt grundlag for modelopbygning
Udbygning af rapportafsnit omhandlende det faglige grundlag for hvordan modellen er oppygget og tiltag vægtes

Følgegruppemøde, d. 20. april
Formål med mødet

Følgegruppemøde, d. 20. april
Invitation til workshop

Følgegruppemøde, d. 20. april
Præsentation til mødet 

Følgegruppemøde, d. 29. nov.
Invitation til møde

Følgegruppemøde, d. 29. nov.
Præsentation til mødet

Mødeindkaldelse
Deltagelse i Enlarged Stakeholderboardmøde, Biodiversa+

Mødeindkaldelse
Deltagelse i Advisoryboardmøde, Biodiversa+

Møde/workshop m. Biodiversa+
Powerpoint fra møde

Oversættelse af tiltag på bedriften til DNI-modellen
Rammesættende afsnit hvor data fra testbedrifter er brugt til justering og beskrivelse

Invitation, GA
Deltagelse i Generalforsamling, Biodiversa+

Invitation, AB2
Deltagelse i Advisoryboardmøde, Biodiversa+

Scenarieudregninger
Afsnit m. scenarieudregninger og test af modellen
 

AP2

Opdateret liste m. tiltag
Introduktion og opdateret liste m. tiltag

AP3

Analyse af økonomiske udfordringer ved anvendelse af biodiversitetsplatform til internalisering af nuværende biodiversitetsmæssige eksternaliteter
Analyse de økonomiske følgevirkninger fra anvendelse af en LANDMARK model/fremgangsmåde på samfundsniveau og med særligt fokus på landbrugsindustrien

Vurdering af omkostningseffektivitet af scenarier for tiltag på case-bedrift under Landmark projektet
Analyse hvor der med udgangspunkt i scenarieudregninger vurderes hvilken økonomisk effekt som kan forventes fra forskelige tiltag

AP4

Forstå processen frem mod nyt biodiversitetsværktøj
Video fra SEGES TV

Forstå processen frem mod nyt effektvurderingsværktøj for biodiversitetstiltag
Artikel

Formidling af projektet via twitter
1/4 Møderække i BiodivERsA+, advisoryboard
2/4 Møderække i BiodivERsA+, advisoryboard
3/4 Møderække i BiodivERsA+, advisoryboard
4/4 Møderække i BiodivERsA+, advisoryboard
1/7 Møderække i BiodivERsA+, enlarged stakeholderboard
2/7 Møderække i BiodivERsA+, enlarged stakeholderboard
3/7 Møderække i BiodivERsA+, enlarged stakeholderboard
4/7 Møderække i BiodivERsA+, enlarged stakeholderboard
5/7 Møderække i BiodivERsA+, enlarged stakeholderboard
6/7 Møderække i BiodivERsA+, enlarged stakeholderboard
7/7 Møderække i BiodivERsA+, enlarged stakeholderboard
1/2 Møderække i BiodivERsA+, advisoryboard #2
2/2 Møderække i BiodivERsA+, advisoryboard #2

LANDMARK: Så meget er dine biodiversitets-tiltag værd
LI artikel om projektet. Opdatering af eksisterende artikel

Paneldebat på Naturmødet 11. maj
Billeder af deltagelse i paneldebat på naturmødet v/ Frederik Forsberg, SEGES.