Optimering af næringsstoffer

Projektansvarlig: Karoline Blaabjerg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formål: At reducere foderforbruget ved at sikre optimal næringsstofforsyning, fodersammensætning og -forarbejdning til vækstgrise, polte og søer under hensyntagen til produktivitet, sundhed, klima og miljø.

Målene for projektet er at anvise:

 • Et ajourført normsæt og fodermiddeltabel baseret på opdateret datagrundlag og sikre foderanalyser.
 • Dokumentation for fodringens betydning for gødningens indhold af næringsstoffer og for ammoniakfordampning fra gødningen. • En økonomisk optimal proteinforsyning til slagtegrise efter lavproteinfodring i smågriseperioden.
 • Optimal formalingsgrad ved hjemmeblanding under hensyntagen til produktivitet og mavesundhed.
 • Den kombination af calcium- og vitamin-D indhold samt vitamin-D kilde i foderet til polte, der giver optimal knoglestyrke.

Aktiviteter:

 • AP1’s aktiviteter består af
  1) at vedligeholde og revidere normsættet ud fra nyeste viden,
  2) at bestemme det optimale forhold mellem aminosyren tryptofan og lysin i foder til smågrise samt
  3) at indsamle og kombinere data for foderforbrug og foderets indhold af protein, fosfor og kalium til udarbejdelse af normtal for grisegødningens indhold.
 • AP2’s aktiviteter består af at opdatere Fodermiddeltabellen ud fra
  1) løbende analyser af fodermidler og
  2) årets kornhøst samt
  3) at gennemføre ringanalyse til løbende kvalitetssikring af foderanalyser.

 • AP3’s aktivitet undersøger om tildeling af ekstra protein og aminosyrer over norm fra 30 - 60 kg kan kompensere for tab i smågriseperioden ved brug af lavproteinfoder for at reduceret diarrérisiko.

 • AP4’s aktivitet undersøger formalingens effekt på slagtegrises produktivitet og mavesundhed ved hjemmeblandet tørfoder.

 • AP5’s aktivitet undersøger forskellige kombinationer af foderets calciumniveau og D-vitamin kilde og niveau på knoglestyrke hos polte.

Effekter: Projektet sikrer løbende tilpasning af næringsstofforsyningen til den genetiske udvikling og bidrager samlet set til, at dansk griseproduktion forbliver konkurrencedygtig ved at forbedre produktiviteten, højne sundheden og reducere klima- og miljøbelastning.

Projektresultater:

AP1: Flere slagtegrise pr. ha på trods af lavere fosforloft
Fosforloftet er sænket fra 35 til 33 kilo pr. hektar i 2022/23 gødningssæsonen, men lavere fosforindhold i gødningen betyder, at der kan der være flere slagtegrise og samme antal søer med smågrise pr. hektar. Magasinet Gris, januar 2023.

AP1: Lidt mere tryptofan er godt til små grise
40.035 smågrise har givet svar på effekten af 25 kombinationer af tryptofan og lysinniveauer. Magasinet Gris, specialudgave Foder.

AP1: Præsentation ved Normmøde

AP2: Status på faglige aktiviteter
Omtale af aktiviteter ved møde i Innovationsrådet.

AP3: Kompensatorisk vækst og fodring af hangrise
Foredrag ved Fodringsseminar