Klima- og miljøaftryk på grisen

Projektansvarlig: Finn Udesen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er, at danske griseproducenter kan måle klima- og miljøaftrykket på deres grise med et digitalt værktøj baseret på internationale guidelines.

  • Udvikling af en prototype for et digitalt værktøj til en LCA-baseret regnemodel. Modellen baseres på bedriftens egne data samt PEF-værdier fra GFLI-foderdatabasen (Product Evironmental Footprint).
  • Udvikling af LCA-modeller for alle typer af grisebedrifter, så alle griseproducenter kan få beregnet grisens klimabidrag.
  • Udvikling af brugerflade (mockups), der illustrerer og viser de nødvendige bedriftsdata.
  • Udvikling af en SEGES-klimafoderdatabase, som omfatter alle fodermidler, der anvendes til griseproduktion og kan anvendes til at beregne foderblandingers klimabidrag.
  • Udvikling af en LCA-model (model 2.0), der kan håndtere data fra grisebedriftens egne fodermidler og som er forberedt til at inddrage bygninger og maskiner.

Gennem årlige handleplaner forventes der en mærkbar reduktion af grisens klimaftryk.

Effekten er naturligvis afhængig af, hvor godt det lykkes at udvikle virkemidler, der reducerer CO2e-aftrykket. Handleplanerne skal bygge på udviklede værktøjer, som måler grisens klimaaftryk, udviklingen i grisens klimaaftryk, potentialet til reduktion af grisens klimaaftryk samt effekter af virkemidler. Dermed får griseproducenten et værktøj til dokumentation samt et beslutningsstøtteværktøj til at udvikle handleplaner for fremtidig reduktion af grisens klimaaftryk.

Projektresultater:

AP1

ESGreenTool
Præsentation om ESGreenTool til fokusgruppe, 1. marts 2023

Flere veje til et lavere klimaaftryk
Artikel i Fremtidens Landbrug, Gris

Intro til ESGreenTool Climate
Bedrifts- og produktaftryk på grise - præsentation 23. oktober 2023

 

AP2

Brugertest af betaversion - ESGreenTool Climate - Klima på grisen
Notat om implementering og udvikling af ”Klima på grisen” i klimaberegningsprogrammet ESGreenTool Climate. Udgivet december 2023

 

AP4

Klimafoderdatabasen giver overblik
Artikel i fagmagasinet Gris, juni 2023

Klimavirkemidler til dansk landbrug
Artikel i fagmagasinet Gris, juni 2023

 

AP3

Klimafoderdatabasen.dk
Notat om hjemmesiden og dens funktioner

 

AP5

Billig reduktion af metanudledning med kendt teknik?
Nyt forsuringsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Artikel i fagmagasinet GRIS, august 2023