Alternative proteinafgrøders fordøjelighed

Projektansvarlig: Uffe Pinholt Krogh

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formål: At optimere foderblandinger effektivt med en reduceret klima- og miljøbelastning.

Mål: At vurdere metoder til bestemmelse af proteinfordøjelighed. Dernæst at udvikle faciliteter og metoder til bestemmelse af fordøjelighed. Det endelige mål er at bestemme fordøjeligheden af relevante proteinkilder.

Aktiviteter:

  • Arbejdspakke-1 (Igangværende) består af en analyse og vurdering af mulighederne for at etablere af faciliteter til fordøjelighedsbestemmelse med indsamling af erfaringer fra eksperter samt en gennemgang af litteraturen.
  • Arbejdspakke-2 (2023-2024) består at etablering af faciliteter til fordøjelighedsbestemmelse vha. den metode/de faciliteter (fækal eller tyndtarmsfordøjelighed) som vurderes bedst egnet til etablering i første step på baggrund af analysen i arbejdspakke 1.
  • Arbejdspakke-3 (2024-2025) består af to parallelle aktiviteter. Aktivitet-1 består af rutinemæssige fordøjelighedsbestemmelser i de faciliteter, der etableres i arbejdspakke 2. Aktivitet-2 består i at etablere de faciliteter, som ikke blev etableret arbejdspakker 2 (fækal- eller tyndtarmsfordøjelighed).
  • Arbejdspakke-4 (2024-2025) består af rutinemæssige fordøjelighedsbestemmelser i de faciliteter der etableres i arbejdspakke 3.

Effekter: Rutinemæssige fordøjelighedsbestemmelser er centralt for opretholdelse af fodervurderingssystemets værdi og fleksibilitet i anvendelsen af fodermidler.

Fordøjelighedsbestemmelser vil ligeledes være nyttige til at dokumentere og forbedre produktionens påvirkning af klima og miljø, idet gødningens sammensætning har betydning for mængden og hastigheden af klimagasproduktionen fra gyllen. Faciliteterne er samtidig et stærkt redskab til at undersøge grisenes aminosyrebehov og kvælstofudnyttelse. Derfor er kombinationen af nye fordøjelighedsfaciliteter med eksisterende faciliteter også interessant i kommercielt øjemed.

Endeligt, vil de målte fordøjeligheder danne grundlag for en unik og værdifuld database til udvikling af billige og hurtige værktøjer til at optimere fodereffektiviteten på den enkelte bedrift.

Projektresultater:

Fordøjelighed til fleksibel fodervurdering
Notits, Magasinet Gris, Foder-special april 2023.

Fordøjelighedsforsøg forbedrer grundlaget for optimering af foderet 
Podcast

Projekter undervejs 2023
Foredrag ved Fodringsseminar

SEGES Innovation and Danish pig production
Foredrag for spansk delegation

Omtale af projektet:

Sætter turbo på nye fordøjelighedsforsøg
Større interesse i bæredygtighed sætter gang i et forskningsområde for at kunne
anvende en bredere vifte af råvarer i foderblandingerne. Artikel om projektet i Magasinet Gris, Foder-special april 2023.