Fodertiltag med effekt på budlinje, klima og miljø

Projektansvarlig: Per Tybirk

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at sikre bæredygtig griseproduktion gennem arbejde med fodereffektivitet, klimatiltag og miljø under hensyn til griseproducenternes bundlinje. Det sker især ved at undersøge mulighederne for at maksimere udnyttelsen af foderets protein- og fosforindhold. I AP1 undersøges mulighederne for først at minimere foderets proteinindhold ved fast fodertildeling og derefter undersøges konsekvenserne af forskellig foderstyrke midt i drægtighedsperioden for pattegrises fødselsvægt og udvikling i søernes vægt og rygspæktykkelse. I AP2 undersøges forskellige strategier for fodring med lavproteinfoder for at minimere diarré og klimaaftryk. I AP3 beskrives den faglige baggrund for det danske koncept for lavproteinfoder med brug af ekstra aminosyrer. I AP4 testes foderstofbranchen evne til at blande korrekt og udvagte foderblandingers effekt på produktivitet og klimaaftryk. I AP5 opdateres det nuværende beregningssystem for foderets indhold af fordøjeligt fosfor til nyeste viden om fordøjeligheder med de mest effektive fytaser. AP1 forventes at medføre reduceret proteinforbrug til drægtige søer til gavn for økonomi, miljø og klima og måske til gavn for søernes holdbarhed pga. langsommere vækst med højere fedtdepoter. AP2 forventes at medføre mere optimale strategier for valg af blandinger i smågriseperioden. AP3 forventes at understøtte implementering af lavproteinproteinfoder og optimering af foderstrategier tilpasset besætningernes genetik og køn. AP4 sikrer griseproducenterne adgang til færdigfoder med stor sikkerhed for, at der leveres det aftalte. AP5 vil give den effekt, at grisene kan fodres med mindst muligt fosforindhold til gavn for foderpris og med lavere krav til harmoniareal.

Projektresultater:

AP1:

Optimal fodring fra poltemodtagelse til faring
Indlæg præsenteret af Jakob Christoffer Johannsen, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet og Per Tybirk, chefkonsulent, SEGES Innovation ved årets Soseminar. I indlægget præsenteres resultater fra afprøvning gennemført i projektet i 2022-2023.

AP3:

Grisenes metanudledning i forhold til klimaregnskabet
Foredrag afholdt ved Fodringsseminar

AP4:

Varmestabile fytaseprodukter
Notits i Magasinet Gris om firmaafprøvning