Dataopsamling

Projektansvarlig: Jens Vinther

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er omkostningseffektivt at sikre kvaliteten af data i forsøg, der gennemføres under Den rullende Afprøvning. Derudover er det at videreudvikle analysemetoder, forsøgsmetoder og metodikker i afprøvninger og forsøg inden for griseproduktionen. Projektet består af to arbejdspakker: AP1 fokuserer på nye metoder til dataopgørelse af afprøvninger. Der er en forventning om, at der skal indføres nye designs, så afprøvningerne kan stoppes tidligere, og der skal sikres mulighed for fortsat udvikling af generelle metoder til databehandling og statistiske beregninger, herunder statistikrapporter. Der udvikles løbende på et omfattende regelsæt/best practice, hvor alle procedurer og vejledninger for god forsøgsgennemførelse er beskrevet. AP2 drejer sig om udviklingen af systemer og løsninger for projektledere og teknikere. Formålet er at sikre korrekte data ved at automatisere indsamlingen af data og øge hastigheden på datatilgængeligheden, så projektledere og teknikere hurtigere kan se og kontrollere, at data er som forventet. I forbindelse med brug af video til analyse af grises adfærd, arbejdes der på at udvikle automatisk billedgenkendelse via machine learning og deep learning. Effekter af AP1 er at effektivisere dataindsamlingen i datatunge foder- og miljøafprøvninger, herved sikres det, at der skal bruges kortest mulig tid til dataeditering. Effekter af AP2 er at sikre, at automatisk analyse af adfærdsdata fra videooptagelse reducerer tidsforbruget til at gennemse video af griseadfærd. Den automatiserede billedanalyse medfører, at det bliver muligt at øge tiden, hvor dyrene bliver overvåget og herved øges præcisionen i forsøgene.

Projektresultater: