Pattegriseoverlevelse

Projektansvarlig: Janni Hales Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at øge pattegrisenes overlevelse og samtidig sikre, at søerne kan passe et højt antal grise indtil fravænning. Projektet består i 2024 af fem arbejdspakker: AP1 skal arbejde med at øge andelen af levendefødte ved strategisk faringsovervågning samt forsøge at flytte en større andel af faringerne fra nat til dag ved ændret fodringstidspunkt. AP2 arbejder med at øge overlevelsen fra fødsel og indtil dag 8 blandt grise, der vejer under 900 gram ved fødsel. AP3 skal reducere pattegrisedødeligheden fra fødsel til kuldudjævning. AP4 skal dokumentere, om en balanceret fedtsyreprofil og effektiv fedtomsætning øger soens mælkeproduktion, så kuldtilvæksten maksimeres, og søerne fravænner flere grise pr. kuld. AP5 skal via viden om søernes drikkeadfærd at øge pattegriseoverlevelsen. Projektet tilgodeser, at høj overlevelse og pasningsevne næppe kan forbedres markant via et enkelt bidrag fra f.eks. soens foder, vandoptagelse eller faringsovervågning. Det er et samspil af en række managementredskaber, der sikrer høj produktion. Besætningerne kan herefter i større eller mindre grad implementere tiltagene i staldene.

Projektresultater: