Klimatiltag der virker på grisens og bedriftens territoriale klimaaftryk

Projektansvarlig: Finn Udesen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Det er formålet at udvikle beregningsgrundlaget for forskellige virkemidlers klimaeffekt samt kombinationer af virkemidlers reducerende klimaaftryk, på bedriftens direkte klimaaftryk og på grisens klimaaftryk.

Projektet er organiseret i fire arbejdspakker (AP). Disse arbejdspakker omfatter en faglig og teknisk udvikling af formler til at beregne klimaeffekter af virkemidler på det territoriale klimaaftryk på såvel bedriften som på grisen. Der udvikles metoder til at rangere virkemidlernes effekter på baggrund af potentiale beregninger. Der udvikles mock-ups, der viser resultaterne. Klima- og miljødata på foderråvarer er helt afgørende for beregning af foderblandingers miljø- og klimaaftryk. For at kunne optimere foderblandingernes klimaaftryk udvikles der en klimanorm for alle typer af foderblandinger (ca. 20), som der findes normsæt på. Brugerfaciliteterne til at optimere og benchmarke foderblandingers klimaaftryk programmeres i SEGES klimafoderdata-base.

Projektresultater:

AP1

Scenarier for udledning af klimagasser ved griseproduktion
Notat 2407: Forbedret produktivitet og foder med reduceret klimaftryk har en lille reducerende effekt på bedriftens direkte klimaaftryk, hvorimod der er stor effekt på grisens klimaaftryk.