Zero-Emission Food Chain – The case of Ryebread and Oats (ZERO)

Projektansvarlig: Julie Therese Christensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: ZERO-projektet samler for første gang partnere fra en hel værdikæde om at udvikle de første reelle klimaneutrale fødevarer, rugbrød og havregryn. Der benyttes virkemidler på markfladen til at reducere emissionerne fra produktionen (nitrifikationshæmmere og grøn ammoniak).

For at opnå reel klimaneutralitet i hele værdikæden omdannes halmen fra havren og rugen til biochar, som tilbageføres og lagrer kulstof i jorden i tilstrækkelig mængde til, at der opnås en klimaneutral fødevareproduktion, som kan gentages år efter år. Dette står i stærk kontrast til kompensering med klimakreditter, hvor reduktionerne af emissionerne ikke finder sted i værdikæden. Der udarbejdes Life Cycle Assessment (LCA) analyser og verificering på produkterne for at dokumentere klimaneutralitet.  

Forbrugerne vil gerne spise mere klimavenligt, men har svært ved at gennemskue, hvad der er det grønne valg. Derfor testes forskellige kommunikationskoncepters evne til at skabe tillid til produkterne blandt forbrugerne.

Effekten af projektet fem år efter projektafslutning forventes at være en reduktion på 82.940 ton CO2ækv opnået ved tiltag i forbindelse med havre- og rugdyrkning. Da det er forventningen, at flere klimaneutrale værdikæder etableres efter endt projektperiode, er det realistisk, at effekten potentielt kan blive 10-gange større.

Projektet vil fremme implementeringen af klimavirkemidler, og det anslås at have en værdi på 62.205 tkr for fødevareerhvervet alene for havregryns- og brødrugsproduktionen.

Projektperiode: 01.01.2023-31.12.2025

 

Projektresultater:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.