Vækststandsning i kartofler - TERMINATOR

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: 
Formål:

  • At udvikle effektiv ikke-kemiske metode til vækststandsning og dokumentere effekten
  • At undersøge mulighederne for at anvende salt og flydende ammoniak til vækststandsning
  • At kortlægge risikoen for øget forekomst af sygdomme ved mekanisk vækststandsning
  • At formidle den viden projektet generere til danske kartoffelavlere og dermed bidrage til at fremtidssikre dansk kartoffelproduktion og de tilknyttede arbejdspladser.

Projektresultater:

AP3

Folder 2023
Workshop: Oversigt over programmet på Kartoffeldagen 2023

AP4

Effekten af kvælstof på vækststandsning af kartofler
I tilknytning til parcelforsøg er der afprøvet betydningen af 0, 30, 60 og 90 kg kvælstofgødskning pr. ha på effekten af kemiske og mekaniske metoder til vækststansning.

Kemisk nedvisning af spisekartofler
Det er afgørende for kvaliteten af specielt spise-, proces og læggekartofler, som skal lagres i op til 8-11 måneder, at topvæksten, hurtigt kan standses så de er skindfaste ved optagning.
 
Mekanisk, termisk og kemisk vækststandsning af læggekartofler 
I tilknytning til parcelforsøg er der gennemført en demonstrationsserie med forskellige metoder til vækststandsning.
 

Vækststandsningsforsøg i 2022
Vi skal finde alternative og konkurrencedygtige metoder til vækststandsning af kartofler, fordi vi ikke har samme kemiske midler som andre lande.

Danmark står alene med en akut udfordring
Artikel: Vi skal finde alternative og konkurrencedygtige metoder til vækststandning af kartofler, fordi vi ikke har samme kemiske midler som andre lande.

Kemisk Vækststandsning i 2024
Artikel: I de kommende år skal kartoffelerhvervet have uformindsket fokus på udvikling og test af alternative metoder til vækststandsning af kartofler, for dispensationer til anvendelse af Reglone ikke er en holdbar løsning i fremtiden.

Ni forskellige metoder til vækststandsning afprøvet i 2023
Artikel: I 2023 er der gennemført to demonstrationsserier med fokus på dels at sammenligne kemiske, termiske og mekaniske metoder til brug ved vækststandsning i forskellige sorter og dels se betydningen af fire kvælstofniveauer samt forvarmning og sortering for effekten af kemiske og mekaniske metoder til vækststandsning.

Terminator projektmøde
Præsentation: Fremlæggelse af resultater fra 2022 og planer for 2023

Vækststandsning af kartofler – status 2023
Præsentation: Fremlæggelse af resultater fra forsøg med vækststandsning i 2023.

Vækststandsning. Hvordan kommer vi videre?
Præsentation på Generalforsamlingen i Danske Kartoflers faglige del