Optimering af småkalves sundhed, trivsel og velfærd

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at reducere dødelighed og medicinforbrug samt forbedre velfærd og produktivitet for kalve i både malkekvægs- og slagtekalvebesætninger. Målet er at demonstrere, teste, afprøve og udvikle fodrings- og managementtiltag inkl. konkrete værktøjer til at forbedre kalvesundhed og økonomi på såvel kort som langt sigt. Der indgår 5 arbejdspakker, der 1) demonstrerer at videoovervågning og videoanalyse kan bruges som et rådgivningsværktøj til brug for at belyse og afhjælpe flaskehalse, 2) anviser hvordan suttespand fremfor skål mindsker unormal sutteadfærd og forbedrer hygiejne og velfærd, 3) sammenligner to væsentligt forskellige mælke-erstatningers effekt på sundhed og produktion, 4) udvikler en prototype af et værktøj til brug for opgørelser og benchmarking af småkalve, og 5) inddrager kalvepassere i et Elite-forløb, der gennem teori og praksisnære opgaver og registreringer samt benchmarking styrker deres motivation og faglige kompetencer. Der indgår aktiviteter med fokus på tekniske løsninger, styringsværktøjer og fodringsoptimering. Samlet set vil disse aktiviteter bidrage til et øget fokus på kalveområdet med forventede langsigtede positive effekter på kalvesundhed, trivsel og økonomi. De konkrete effekter vil være lavere dødelighed og antibiotikaforbrug, reducerede omkostninger til mælkeerstatning uden nedgang i sundhed eller tilvækst, forbedrede fodringsrutiner til gavn for sundhed og velfærd, bedre værktøjer til opgørelser og benchmarking samt hurtig og effektiv implementering af ny viden

Projektresultater: