Optimering af småkalves sundhed, trivsel og velfærd

Projektansvarlig: Henrik Læssøe Martin

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at reducere dødelighed og medicinforbrug samt forbedre velfærd og produktivitet for kalve i både malkekvægs- og slagtekalvebesætninger. Målet er at demonstrere, teste, afprøve og udvikle fodrings- og managementtiltag inkl. konkrete værktøjer til at forbedre kalvesundhed og økonomi på såvel kort som langt sigt. Projektet består af 3 arbejdspakker, der sammenligner to væsentligt forskellige mælkeerstatningers effekt på sundhed og produktion, udvikler en prototype af et værktøj til brug for opgørelser og benchmarking af småkalve og inddrager kalvepassere i et Elite-forløb, der gennem teori og praksisnære opgaver og registreringer samt benchmarking styrker deres motiviation og faglige kompetencer (inkl. brug af styringsværktøjer og foderoptimering). Der indgår aktiviteter med fokus på tekniske løsninger, styringsværktøjer og fodringsoptimering. Samlet set vil disse aktiviteter bidrage til et øget fokus på kalveområdet med forventede langsigtede positive effekter på kalvesundhed, trivsel og økonomi. De konkrete effekter vil være lavere dødelighed og antibiotikaforbrug, reducerede omkostninger til mælkeerstatning uden nedgang i sundhed eller tilvækst, forbedrede fodringsrutiner til gavn for sundhed og velfærd, bedre værktøjer til opgørelser og benchmarking samt hurtig og effektiv implementering af ny viden.

Projektresultater: