Målrettet glyphosatanvendelse

Projektansvarlig: Carsten Fabricius

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at afdække og formidle ny viden om anvendelsen af glyphosat i fremtiden. Fokus er på at undgå resistensudvikling samt at tilpasse anvendelsen og forbruget til den nye lovgivning. Det vil medvirke til, at forbruget af glyphosat nedsættes og får en mere målrettet IPM-anvendelse.

Glyphosat er det mest benyttede aktivstof i landbruget til bekæmpelse af rodukrudt, i pløjefri dyrkning, mod resistent græsukrudt og meget mere. Glyphosat skal netop nu godkendes i EU for en ny periode, hvor det forventes, at der både nationalt og fra EU gennemføres nye retningslinjer for anvendelse. Der er behov for formidling af den nye godkendelse, således at landbruget kan tilpasse sig den nye situation. Samtidig vækker det store forbrug af glyphosat bekymring for udvikling af resistens. Med en ny tilgang til IPM- anvendelsen af glyphosat, skal det kun anvendes til de mest nødvendige formål og i lavest mulige doseringer. Forbruget af glyphosat analyseres i lyset af de nye restriktioner og ny teknologi, og der foretages en vurdering af de økonomiske konsekvenser.

For at minimere risikoen for resistensudvikling udarbejdes en handleplan for optimeret anvendelse af glyphosat. Der er fortsat brug for mere viden om anvendelse af glyphosat inden for specifikke områder. Der udføres derfor forsøg med doseringer af glyphosat i pløjefri dyrkning og mod rodukrudt i stub efter høst. Det undersøges også, om der kan opnås en effektforbedring ved tilsætning af additiver under markforhold.

Spotsprøjtning er et vigtigt element i at opnå en stor besparelse i forbruget af glyphosat, og samtidig opfylde nye nationale krav for at kunne bekæmpe flerårigt ukrudt før høst. Det er afgørende, at landbrugere føler sig trygge i anvendelsen af kortlægning af rodukrudt med drone og udarbejde tildelingskort i it-programmer – og ikke mindst opnå en høj præcision. Det kortlægges via afprøvning i projektet. Samtidig udarbejdes anbefalinger til at hindre glyphosat i at påvirke biodiversiteten uden for markfladen vha. god sprøjteteknik.

Effekten af projektet er et mere målrettet forbrug af glyphosat, således at der ikke udvikles resistens. Samtidig vil projektet sikre, at forbruget på sigt kan minimeres, både gennem viden fra forsøg og anbefalinger samt anvendt
teknologi.

Projektresultater:

AP1

Din mark lige nu: Ukrudt på befæstede eller stærkt permeable arealer
Podcast. Der gennemgås nye løsninger til at bekæmpe ukrudt på din gårdsplads eller grusvej.

Bekæmpelse af kvik og rodukrudt med glyphosat før høst ved pletsprøjtning
Glyphosat må kun anvendes mod flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning i foderafgrøder. Kvikbekæmpelse med glyphosat før høst er en effektiv metode til at bekæmpe kvik. Hvis tidsler og andre rodukrudtsarter er i vækst før høst, er der også god effekt mod disse.

Ukrudt på udyrkede arealer
Artikel i landbrugsinfo: På udyrkede arealer omkring bygninger, som er befæstede og/eller stærkt permeable, kan ukrudt bekæmpes med gasbrænding og anden termisk ukrudtsbekæmpelse, strigling/harvning og kemisk bekæmpelse med pelargonsyreholdige midler.