Pattegriseoverlevelse

Projektansvarlig: Janni Hales Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at øge pattegrisenes overlevelse og samtidig sikre, at søerne kan passe et højt antal grise indtil fravænning. Dette vil samlet øge andelen af fravænnede grise pr. årsso.

Projektets mål er at er at øge antallet af fravænnede grise pr. årsso. Dette sikres ved at øge:

  • overlevelsen blandt pattegrisene
  • soens pasningsevne

Arbejdspakker:

  • AP1 angiver, hvilke typer af organisk zink, kobber og mangan til søer, der giver bedst produktivitet i form højere fødselsvægt, kuldtilvækst samt egenfravænning.
  • AP2 leverer en samlet videnspakke på, hvordan grisene skal håndteres, så færrest muligt af soens kirtler tørrer ud og grise dermed falder fra og dør af sult.
  • AP3 leverer managementværktøjer, der sikrer, at medarbejderen ved faring håndterer so og grise på en sådan måde, at der fødes et højt antal levende grise.
  • AP4 fastlægger, om der er behov for at tilsætte specifikke fedtsyrer og/eller øge dosering af frie aminosyrer til mælkeerstatning til pattegrise.
  • AP7 anviser, hvordan grise under 900 g ved fødsel skal håndteres for maksimal overlevelse.
  • AP8 viser effekten af at tilføre varme til nyfødte grise på deres overlevelse indtil dag 4.

Projektresultater:

AP1:

Backfat thickness of 12-20 mm at farrowing maximizes litter gain in Danish sows
Poster ved International Conference on Pig Reproduction

Effekt af to forskellige typer organiske mikromineraler til søer
En sammenligning af to kilder til organiske mikromineraler i form af enten glycinater eller 1:1 aminosyrechelater gennemført i én besætning gav ingen forskelle i søernes produktivitet, forekomst af halthed eller klovforandringer. Meddelelse nr. 1290.

Foderets indflydelse på fødselsvægt og soens mælkeproduktion
Artikel, Magasinet Gris

Foderets indflydelse på fødselsvægt og mælkeproduktion
Foredrag ved Grisekongres

Fodring af søer
Indlæg ved møde i Ekspertgruppe Farestaldsmanagement

Optimal feeding of gilts and sows
Foredrag afholdt ved Fokus 35 Vital-møde

Optimal so- og poltefodring
Foredrag afholdt ved Fokus 35 Vital-møde

Organiske mikromineraler til søer
Foredrag afholdt ved Fodringsseminar

Organiske mikromineraler til søer - effekter på produktivitet og klovsundhed
Indlæg ved møde i Ekspertgruppe Repromanagement

Organiske mikromineraler til søer og andet relevant nyt om sofodring
Foredrag afholdt ved DBAO-møde

Source of organic zinc, manganese and copper did not affect piglet birth weight
Abstract til Think Piglet

Source of organic zinc, manganese and copper did not affect piglet birth weight
Poster ved Think Piglet

Source of organic zinc, manganese and copper did not influence average daily litter gain or number of weaned piglets per litter
Abstract til Think Piglet

Source of organic zinc, manganese and copper did not influence average daily litter gain or number of weaned piglets per litter
Poster ved Think Piglet

Tema: Fodring af søer
Foredrag afholdt ved møde i ekspertgruppe Farestaldsmanagement

AP2:

Alle kirtler skal passe en gris
Foredrag, Soseminar

Brunt fedt er ikke godt for grise
Notits, Magasinet Gris.

IgG uptake in piglets takes four hours and is not affected by age at feeding
Poster ved Think Piglet

Soen skal passe mange grise
Foredrag, Grisekongres

Soens mælkeydelse påvirkes ikke af, at den passede små pattegrise som gylt
Kuldtilvæksten i soens andet kuld bliver ikke påvirket af, om gylten har passet små eller store pattegrise i første kuld. Antallet af funktionelle kirtler ved fødsel af soens andet kuld var heller ikke påvirket af pattegrisenes størrelse i første kuld. Der var flere dage imellem første og anden faring for de søer, der som gylt passede de mindste pattegrise. Meddelelse nr. 1282.

The sow takes care of many piglets
Foredrag, Grisekongres

AP3:

Effekt af at indføre faringsovervåning 18:00-04:00 FORELØBIGE REULTATER

Extended farrowing surveillance increases the proportion of sows having zero stillborn piglet per litter
Abstract til Think Piglet

Extended farrowing surveillance increases the proportion of sows having zero stillborn piglets per litter
Poster ved Think Piglet

Fodring af avlsdyr
Foredrag afholdt for DBAO-erfagruppe

Fordele og ulemper ved rødt lys i farestalden
Fordelen ved at anvende rødt lys i dagtimerne i stedet for almindeligt hvidt lys var, at flere søer farede i dagtimerne. Ulempen var dog, at det røde lys forringede medarbejdernes velbefindende og evne til at udføre deres arbejdsopgaver. Erfaring nr. 2310.

Giv antallet af dødfødte et hak nedad
Indlæg ved Soseminar 2023

How to reduce the piglet mortality
Indlæg ved DanVet årsmøde

Knæk koden til lavere pattegrisedødelighed, START med at reducere de dødfødte grise
Indlæg ved DanVet årsmøde

Strategic farrowing surveillance decreases the number of stillborn piglets in hyper-prolific sows
Poster fremvist til International Conference on Pig Reproduction

Strategisk faringsovervågning reducerer andelen af dødfødte grise
Video på SEGES.tv

Succesfuld faringsovervågning med Cloudfarms
Artikel, Magasinet Gris

Systematisk faringshjælp giver stort dyk i dødfødte pattegrise
OMTALE af projektet i Landbrugsavisen

Video om faringsovervågning

AP4:

Inclusion of 5% palmitoleic acid (C16:1 n-7) of marine origin to supplementary milk did not increase preweaning daily litter gain
Abstract til Think Piglet

Inclusion of 5% palmitoleic acid (C16:1 n-7) of marine origin to supplementary milk did not increase preweaning daily litter gain
Foredrag ved Think Piglet

Perspektiv ved brug af palmitoleinsyre (C16:1 n-7) i mælkeerstatninger til pattegrise
Foredrag afholdt ved Fodringsseminar

Tilsætning af palmitoleinsyre til mælkeerstatning forøgede ikke kuldtilvæksten
En forøgelse af indholdet af palmitoleinsyre fra 0,5 til 4,5 % af fedtsyrerne i mælkeerstatning havde ingen effekt på kuldtilvæksten og pattegriseoverlevelsen, når mælkeerstatningen blev tildelt som supplerende ernæring fra dag 1 til minimum dag 11 efter faring. Meddelelse nr. 1291.

AP7:

Du kan ikke mærke eller føle om en nyfødt gris har drukket råmælk
Artikel, Magasinet Gris

Effect of treatment with glucose and heat for piglets under 800 g
Abstract til Think Piglet

Elevated floor did not reduce the overall piglet mortality
Abstract til Think Piglet

Elevated floor did not reduce the overall piglet mortality
Foredrag ved Think Piglet

Extra heat and supplementation of glucose 6-7 hours after farrowing did not improve survival of small piglets
Poster ved Think Piglet

Jutesækken er et godt alternativ til halm
Artikel, Magasinet Gris

Råmælk med Brixtal >25 % sikrer grise tilstrækkelig immunitet
I praksis er det svært at se, om udmalket råmælk er af god eller dårlig kvalitet, så en Brixtalmåler kan være et nyttigt redskab til måle råmælkens kvalitet. Denne afprøvning viste en god sammenhæng mellem Brixtallet og mælkens analyserede indhold af IgG, dog blev det kun undersøgt for råmælk, hvor Brixtallet var >25 % henholdsvis <20 %. Grisenes respons på tildelingen af henholdsvis god og dårlig råmælk var statistisk forskellig. Det var ikke muligt at give grise, der fik tildelt råmælk af dårlig kvalitet (Brixtal <20 %) en tilstrækkelig immunitet målt som g IgG pr. L plasma 10 timer efter fødsel. Hvis grisene blev tildelt råmælk af god kvalitet, dvs. råmælk med et Brixtal >25 %, fik alle de mindste grise en tilstrækkelig immunitet. Meddelelse nr. 1289.

 

Sow behaviour pre-farrowing
Poster ved Think Piglet

The effects of different nest building materials on sow activity 0–18 hours before farrowing
Abstract til Think Piglet

AP8:

Improved early piglet survival after post farrowing Meloxidyl treatment
Abstract til Think Piglet

Treatment with Meloxidyl before farrowing did not reduce the proportion of still born piglets
Poster ved Think Piglet

Using a heating mat to new-born piglets increases the rectal temperature
Abstract til Think Piglet

Using a heating mat to new-born piglets increases the rectal temperature
Poster ved Think Piglet

OMTALE af aktiviteterne i projektet:

Litter gain as key focus to breed more piglets
Interview med Thomas Sønderby Bruun i Pig Progress (vedrører AP1) 

Selecting the optimal strategies when using nurse sows for supernumerous piglets
Review publiceret i Molecular Reproduction and Development, som opsummerer dansk og international forskning om ammesøer (vedrører AP1)