Pattegriseoverlevelse

Projektansvarlig: Marie Louise Madelung Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at øge pattegrisenes overlevelse og samtidig sikre, at søerne kan passe et højt antal grise indtil fravænning. Dette vil samlet øge andelen af fravænnede grise pr. årsso.

Projektets mål er at er at øge antallet af fravænnede grise pr. årsso. Dette sikres ved at øge:

  • overlevelsen blandt pattegrisene
  • soens pasningsevne

Arbejdspakker:

  • AP1 angiver, hvilke typer af organisk zink, kobber og mangan til søer, der giver bedst produktivitet i form højere fødselsvægt, kuldtilvækst samt egenfravænning.
  • AP2 leverer en samlet videnspakke på, hvordan grisene skal håndteres, så færrest muligt af soens kirtler tørrer ud og grise dermed falder fra og dør af sult.
  • AP3 leverer managementværktøjer, der sikrer, at medarbejderen ved faring håndterer so og grise på en sådan måde, at der fødes et højt antal levende grise.
  • AP4 fastlægger, om der er behov for at tilsætte specifikke fedtsyrer og/eller øge dosering af frie aminosyrer til mælkeerstatning til pattegrise.
  • AP7 anviser, hvordan grise under 900 g ved fødsel skal håndteres for maksimal overlevelse.
  • AP8 viser effekten af at tilføre varme til nyfødte grise på deres overlevelse indtil dag 4.

Projektresultater:

AP1: Optimal feeding of gilts and sows
Foredrag afholdt ved Fokus 35 Vital-møde

AP1: Optimal so- og poltefodring
Foredrag afholdt ved Fokus 35 Vital-møde 

AP2: Alle kirtler skal passe en gris
Foredrag, Soseminar

AP2: Brunt fedt er ikke godt for grise
Notits, Magasinet Gris.

AP2: Soens mælkeydelse påvirkes ikke af, at den passede små pattegrise som gylt
Kuldtilvæksten i soens andet kuld bliver ikke påvirket af, om gylten har passet små eller store pattegrise i første kuld. Antallet af funktionelle kirtler ved fødsel af soens andet kuld var heller ikke påvirket af pattegrisenes størrelse i første kuld. Der var flere dage imellem første og anden faring for de søer, der som gylt passede de mindste pattegrise. Meddelelse nr. 1282.

AP3: Effekt af at indføre faringsovervåning 18:00-04:00 FORELØBIGE REULTATER

AP3: Giv antallet af dødfødte et hak nedad
Indlæg ved Soseminar 2023

AP3: How to reduce the piglet mortality
Indlæg ved DanVet årsmøde

AP3: Knæk koden til lavere pattegrisedødelighed, START med at reducere de dødfødte grise
Indlæg ved DanVet årsmøde

AP3: Systematisk faringshjælp giver stort dyk i dødfødte pattegrise
OMTALE af projektet i Landbrugsavisen

AP3: Video om faringsovervågning