Løsgående søer

Projektansvarlig: Vivi Aarestrup Moustsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at øge produktiviteten og velfærden i stier til løsgående diegivende søer.

Projektets overordnede mål er udvikle farestier og management til løse søer, som sikrer høj velfærd og produktivitet.

Projektet skal understøtte succesfuld implementering af farestier til løse søer med samtidig hensyntagen til griseproducentens bundlinje, grisenes velfærd, samfundsaccept og det omgivende klima og miljø.

Dette sikres ved gennemførelse af projektets fire arbejdspakker, der hver især vil opnå følgende:

  • AP1: At overvåge diegivende søers’ sundhedstilstand via vandforbruget (2022-2023) • AP2: At anvise tildelingsmetode og strategi for supplerende ernæring af alle pattegrise (2022-23)
  • AP2: At anvise en indretning med sikre zoner for pattegrisene i farestier (2022-23)
  • AP3: At dokumentere og anvise anbefalinger på fordele og ulemper ved farestiens størrelse (2023-24)
  • AP4: At sikre praksisnære anbefalinger, så boks kun anvendes kortvarigt, når det har størst effekt på pattegriseoverlevelse og mindst effekt på søernes bevægelse (2024-2025)

Samlet set mangler der evidensbaseret grundlag for beslutning om valg af stidimensioner, ligesom der mangler redskaber til overvågning og udpegning af risiko-søer med henblik på at øge pattegriseoverlevelsen. Aktuelle kuldstørrelser håndteres i dag ved udstrakt brug af ammesøer.

Projektet understøtter udvikling af farestier til løse søer, som er en del af fremtidens produktionsform.

Projektet forventes at øge pattegriseoverlevelsen og reducere behovet for ammesøer • Reduceret behov for ammesøer reducerer behovet for flytninger af pattegrise og dermed nedsættes risiko for smittespredning.

Projektresultater:

AP1

En kuvøse med adgang til mælkeerstatning kan hjælpe soen med at passe 18 grise
Erfaring 2302: Skiftevis ophold i kuvøse med adgang til mælkeerstatning og ved soen har potentiale til at kunne bruges som alternativ til ammesøer i grisenes første levedøgn

En kuvøse med adgang til mælkeerstatning kan hjælpe soen med at passe 18 grise
Resumé og konklusion tilhørende Erfaring 2302

Erfaring med diegivende søers vandforbrug
Erfaring 2303: Søer tildelt tørfoder havde en tydelig stigning i det daglige vandforbrug fra faring og frem til dag 21. Vandforbruget var højere end det, som er set i ældre undersøgelser. Variation i vandforbrug var mindre for den enkelte so end mellem søer

Erfaring med diegivende søers vandforbrug
Resumé og konklusion tilhørende Erfaring 2303