Alternative proteinafgrøders fordøjelighed

Projektansvarlig: Uffe Pinholt Krogh

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: At etablere fordøjelighedsfaciliter, så foderblandinger kan optimeres effektivt i forhold til foderpris og produktionsøkonomi og samtidig opnå en reduceret påvirkning af klima og miljø. Aktiviteter: AP3 (2024): Formålet er få solide værdier for tyndtarmsfordøjeligheden af protein og aminosyrer for de mest relevante alternative proteinafgrøder samt at etablere faciliteter til bestemmelse af fækale næringsstoffordøjeligheder. Arbejdspakken består af to parallelle aktiviteter: I akt. 1 bestemmes tyndtarmsfordøjeligheder af protein og aminosyrer for alternative proteinafgrøder i de faciliteter og med de procedurer, der er etableret. Tyndtarmsfordøjeligheder skal bruges i fodermiddeltabellen. I akt. 2 etableres der faciliteter og udvikles procedurer til bestemmelse af fækale fordøjeligheder. AP4 (2025): Fækale fordøjeligheder af protein, fedt og mineraler bestemmes i de faciliteter og med de procedurer, der er etableret i arbejdspakke 3. Fækale fordøjeligheder skal bruges i fodermiddeltabellen. Effekter: Værdier af fækale og tyndtarmsfordøjeligheder for alternative proteinafgrøder gør det muligt, at disse fodermidler kan indgå som reelle alternativer og sikre fleksibilitet ved prisoptimering af foderblandinger. Solide fordøjeligheder anvendes ligeledes til dokumentation af produktionens udskillelse af næringsstoffer og dermed påvirkning af klima og miljø. På længere sigt vil de målte fordøjeligheder danne grundlag for en unik database til udvikling af billige og hurtige værktøjer til at optimere fodereffektivitet og foderomkostninger.

Projektresultater:

AP3:

Foreløbige resultater på fordøjelighed af alternative proteinkilder
Foredrag ved Fodringsseminar 2024 med fokus på de foreløbige resultater