Overvågning af smitsomme kvægsygdomme

Projektansvarlig: Lars Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion
Projektets formål er at sikre et højt veterinært stade i Danmark, der giver basis for god dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og samfundsøkonomi.
Målet er at gennemføre den lovomfattede overvågning for IBR, BVD og Salmonella Dublin, gennemføre overvågningen for B-streptokokker, optimere detektion af indslæb af de nævnte infektioner, fremme smittebeskyttelse samt varetage kvægbrugets veterinære beredskab via følgende aktiviteter:

- Gennemførsel af de lovpligtige overvågninger for BVD, IBR og Salmonella Dublin samt overvågningen for B-streptokokker på tankmælk og slagteblod

- Administration af overvågningsprogrammerne - Varetagelse af kvægbrugets beredskab og administration af kvægerstatningsordningen

- Deltage i interne og eksterne beredskabsøvelser - Vurdere risiko for introduktion af smitsomme kvægsygdomme - Vask og desinfektion af køretøjer, der returnerer fra udlandet jf. krav i Danish Transportstandard

- Afsøge mere viden om smittespredning i danske kvægbesætninger og sikre effektiv bekæmpelse af sygdomme, herunder særligt bekæmpelsen af Salmonella Dublin. Effekten er, at danske forbrugeres og eksportmarkedernes
  tillid til dansk mælk og oksekød opretholdes, og derigennem medvirker til de danske producenters og virksomheders mulighed for en rentabel afsætning.

Projektresultater:

AP1

Det bliver mere sikkert at udstille kvæg på dyrskuer
Reglerne for udstilling på dyrskuer strammes for at reducere smitterisikoen. Dyr af kød-kvægrace skal nu også testes individuelt for salmonella, og bedrifter med dyr importeret fra visse lande må ikke udstille. 

SEGES' overvågning af smitsomme sygdomme hos kvæg - årlig rapport
Her får du årsresultatet af SEGES' overvågning af kvægsygdommene BVD, IBR, Salmonella Dublin og B-streptokokker

AP2

Semi-Quantitative Biosecurity Assessment Framework Targeting Prevention of the Introduction and Establishment of Salmonella Dublin in Dairy Cattle Herds
Animals 2023

 

AP3

Besætningsbesøg med fokus på smittebeskyttelse
Skovbjerg Dyrlægeteam havde inviteret fire dyrlæger til at holde indlæg omkring smittebeskyttelse. Det foregik ude hos en af deres besætninger hvor deres kunder var inviteret og gik rundt i hold og hørte små oplæg omkring smittebeskyttelse. 

Danmarks beredskab for M&K-syge blev afprøvet - KvægNyt nr. 10
Et fiktivt udbrud af mund- og klovsyge fik alle de store aktører på stikkerne ved en øvelse i juni. Målet var at toptune Danmarks beredskab, hvis et udbrud af mund- og klovsyge rammer Danmark. 

Handlingsplaner - sanering for Salmonella
Præsentaion til møde i FVST for dyrlæger/teknikkere, der arbejder med Salmonella i FVST ca. 50 personer. Fokus på effektive handlingsplaner, og hvordan de kan underbygge saneringen ude i besætningen.

Hur hanteras Salmonella Dublin i dansk slagtekalveproduktion
Online møde og oplæg for Gård & Djurhälsan samt andre interessenter vedr Salmonella og bekælpelsen i Danmark 

Kend symptomerne: Mund- og klovsyge kan ramme kvæget ud af den blå luft
Vi skal ikke længere væk end Tyrkiet for at finde mund- og klovsyge i udbrud. Og da virus kan spredes med vinden, skal du altid være på vagt og kende symptomerne.

Semi-Quantitative Biosecurity Assessment Framework Targeting Prevention of the Introduction and Establishment of Salmonella Dublin in Dairy Cattle Herds
Animals 2023

Spiselige ferieminder kan true dyresundheden i EU
Har du udenlandske medarbejdere fra lande uden for EU, så husk at oplyse dem om, at det er ulovligt at tage fødevarer som f.eks. ost og pølse med ind i Danmark. Kontrolkampagne viser, at for få kender reglerne.

Salmonella - hvordan hjælper vi hinanden?
Sydvestjysk landboforening havde inviteret til dialogmøde omkring Salmonella på Outrup hotel. Deltagere var lokale landmænd. Ca. 20 deltog. Indlæg omkring Salmonella var indledningen til efterfølgende dialog/diskussion, om hvad der kan gøres lokalt. 

Salmonellasanering i praksis
Indlæg holdt for veterinærstuderende (20 pers.) med interesse for produktionsdyr under besøg hos SEGES

Salmonella - status samt erfaringer fra projekt
Fremlæggelse af resultater fra Salmonellaprojektet. Status på Salmonella og erfaringer fra sanering i besætningen på Forum for rådgivning den 18. januar 2023 

Vær klar til det værste og få gevinst hver dag
Indlæg til Kalvens Dag i Herning Kongrescenter for ca. 300 tilhører. Omhandler smittebeskyttelse hos kalve.