Overvågning af smitsomme kvægsygdomme

Projektansvarlig: Lars Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion
Projektets formål er at sikre et højt veterinært stade i Danmark, der giver basis for god dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og samfundsøkonomi.
Målet er at gennemføre den lovomfattede overvågning for IBR, BVD og Salmonella Dublin, gennemføre overvågningen for B-streptokokker, optimere detektion af indslæb af de nævnte infektioner, fremme smittebeskyttelse samt varetage kvægbrugets veterinære beredskab via følgende aktiviteter:

- Gennemførsel af de lovpligtige overvågninger for BVD, IBR og Salmonella Dublin samt overvågningen for B-streptokokker på tankmælk og slagteblod

- Administration af overvågningsprogrammerne - Varetagelse af kvægbrugets beredskab og administration af kvægerstatningsordningen

- Deltage i interne og eksterne beredskabsøvelser - Vurdere risiko for introduktion af smitsomme kvægsygdomme - Vask og desinfektion af køretøjer, der returnerer fra udlandet jf. krav i Danish Transportstandard

- Afsøge mere viden om smittespredning i danske kvægbesætninger og sikre effektiv bekæmpelse af sygdomme, herunder særligt bekæmpelsen af Salmonella Dublin. Effekten er, at danske forbrugeres og eksportmarkedernes
  tillid til dansk mælk og oksekød opretholdes, og derigennem medvirker til de danske producenters og virksomheders mulighed for en rentabel afsætning.

Projektresultater:

AP1

 

 

AP2

 

 

AP3